Koszyk: 0

Kiedy wycenić przedsiębiorstwo?

Data publikacji: 2017-02-27 13:38:08

Wycena przedsiębiorstwa jest zagadnieniem istotnym, ponieważ dostarcza odpowiedzi na zasadnicze pytanie: „Ile jest warta moja firma”? Nie należy jednak ona do zadań łatwych i najczęściej powierza się ten temat specjalistom. Ale przedsiębiorstwo można wycenić również samodzielnie, korzystając np. z systemów eksperckich.

Cel wyceny przedsiębiorstwa jest uzależniony od funkcji, jaką wycena ma pełnić. Wśród podstawowych funkcji wyceny przedsiębiorstwa wymieć należy dostarczenie informacji w związku z określonym celem:

funkcja doradcza (decyzyjna) – w związku z zamierzonymi transakcjami kapitałowymi oraz innymi decyzjami zarządczymi
funkcja  argumentacyjna – wzmocnienie siły przetargowej jednej ze stron w prowadzonych negocjacjach
funkcja mediacyjna – w przypadku transakcji kapitałowych, w których opinie stron na temat wartości są rozbieżne
funkcja  zabezpieczająca – w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami sporów na tle wartości
funkcja  informacyjna –  dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.
W zależności od przyjętej funkcji, celem wyceny przedsiębiorstwa jest ustalenie jego wartości. Wartość tę określa się na różne potrzeby:  od kupna lub sprzedaży, poprzez postępowanie układowe, upadłościowe lub likwidację, łączeni lub podział przedsiębiorstw, podwyższanie kapitału lub umarzenie akcji i udziałów, określenie wartości aktywów posiadanych przez fundusze, wszelkiego rodzaju postępowania cywilnoprawne, na cele sprawozdawczości finansowej, weryfikacji zdolności kredytowej i zabezpieczenia kredytu, ubezpieczenia, odszkodowania, kontroli wartości kapitału zaangażowanego przez właściciela w przedsiębiorstwo.


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X