Koszyk: 0

Kurs księgowości – przygotowujemy się do kontroli fiskusa

Data publikacji: 2017-08-02 13:32:27

Aż chciałoby się powiedzieć „kontrola podatkowa – jak to groźnie brzmi”. I taka reakcja jest, niestety, w większość firm. Panika, stres, obawy… Aby je zminimalizować, zamiast martwienia się, po porstu przygotuj się do kontroli!

Kontrolę podatkową wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni (chyba że kontrolowany wyrazi na to zgodę) i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia. Jeżeli upłynęło 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia i w tym czasie kontrola nie została przeprowadzona, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

A zatem podatnik musi zostać zawiadomiony o kontroli. Jedynie w dwóch przypadkach kontrolę wszczyna się bez zawiadomienia:

                 kontrola dotyczy zasadności zwrotu podatku VAT,  ma być wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, dotyczy opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych albo niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, ma być podjęta w oparciu o informacje uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ma charakter doraźny dotyczący ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, użytkowania kasy rejestrującej lub sporządzania spisu z natury lub kiedy dotyczy podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także jeśli czynności kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego albo zabezpieczenia jego dowodów

                 organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że kontrolowany został prawomocnie skazany za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli (w przypadku osoby prawnej ten warunek odnosi się do każdego członka zarządu lub osoby zarządzającej, a w przypadku spółek niemających osobowości prawnej – do każdego wspólnika) lub jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji albo nie ma miejsca zamieszkania lub adresu siedziby albo doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione

Zawiadomienie o wszczęciu kontroli poza standardowymi informacjami, czyli jaki organ przeprowadzi kontrolę, zawiera również przedmioty kontroli. Oznacza to, że podatnik ma co najmniej 7 dni na przejrzenie dokumentów związanych z kontrolowanym obszarem, złożenie ewentualnych korekt deklaracji (uwaga! w trakcie trwania kontroli nie ma możliwości dokonywania korekt!), uzupełnienie dokumentów rozliczeniowych, zapłatę zaległości podatkowych… Czyli mądry podatnik wykorzysta te 7 dni na wewnętrzną kontrolę badanego obszaru oraz usunięcie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości!


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X