Koszyk: 0

Księgowe ujęcie leasingu finansowego

Czy wiesz, że ...?

Umowy leasingu powinny być ujęte w księgach zgodnie z ich charakterem i rzeczywistą treścią, a nie jedynie na podstawie formalnych podstaw, a więc przede wszystkim na podstawie prawa bilansowego, a nie przepisów ustawy CIT.

W przypadku leasingu finansowego, w momencie jego rozpoczęcia, leasingobiorca powinien wykazać w bilansie przedmiot leasingu jako środek trwały, a drugostronnie - jako zobowiązanie. Tak jakby zakupił środek trwały zaciągając kredyt bankowy.
Wszystkie e-kursy Wstecz System 24iValue DALEJ
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X