Koszyk: 0

Utrata wartości - Środki Trwałe

  • Zalety kalkulatora
  • Korzyści dla Ciebie
  • Film objaśniający
  • Inne


Chcesz zobaczyć, czy wystąpiły przesłanki trwałej utraty wartości i czy potrzeba dokładnych testów

Nie wiesz, jak przeprowadzić test na utratę wartości aktywów trwałych, wyliczyć średnioważony koszt kapitału (WACC) lub wolne przepływy pieniężne

Nie wiesz, jak ustalić wartość użytkową aktywów trwałych

Chcesz wyliczyć rozsądną wartość odpisu na środki trwałe
Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert, który chce przeprowadzić test na trwałą utratę wartości środków trwałych.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces testowania, dzięki temu nawet gdy nie znasz się na tym trudnym zagadnieniu, samodzielnie dokonasz analizy przesłanek utraty wartości środków trwałych lub wyliczysz odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. Dokonasz tego zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości (polskie przepisy o rachunkowości, MSR 36).

Dzięki 24iValue samodzielnie i z łatwością przeprowadzisz skomplikowane testy na utratę wartości, a zaoszczędzić możesz nawet kilka dni pracy.

Tego modułu eksperckiego potrzebujesz, gdy musisz szybko sprawdzić, czy wystąpiły przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych lub by wyliczyć odpis aktualizujący środki trwałe.

Przyda się zwłaszcza wtedy, gdy nie wiesz jak ustalać odpowiednią stopę dyskontową i przepływy pieniężne potrzebne do przeprowadzenia testu na trwałą utratę wartości.

Często przyjmuje się, że nie jest możliwe, aby aktywa trwałe uległy trwałej utracie wartości i odstępuje się od analizy przesłanek, które mogłyby to potwierdzić, mimo iż taka analiza musi być dokonana raz do roku.

Jeżeli wystąpi choćby jedna z przesłanek utraty wartości, konieczny jest szczegółowy test, dzięki któremu można wyliczyć odpis na środki trwałe (potocznie także - rezerwa na środki trwałe) lub potwierdzić, że odpis nie jest konieczny.

Podstawowe trudności i ryzyka
Testowanie na trwałą utratę wartości, to jedno z bardziej skomplikowanych zadań, przed którymi stajemy jako księgowi czy też audytorzy. Wymaga się od nas zaawansowanej wiedzy. Musimy znać się na tworzeniu prognoz przepływów pieniężnych, ustalaniu stóp dyskontowych, dyskontowaniu przepływów, wycenach rynkowych. Pewnie dlatego często przyjmuje się, że nie jest możliwe, aby trwała utrata wartości nastąpiła i nie robimy nic aby to potwierdzić, nawet nie sprawdzamy czy rzeczywiście nie ma ku temu przesłanek. To może jednak skutkować poważnym błędem w wycenie aktywów.

Bez wsparcia specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę, prawidłowe wykonanie całego testu wydaje się praktycznie nie wykonalne, a bez dobrej znajomości matematyki finansowej skazane na błąd. A co gdy test na utratę wartości aktywów trwałych staje się konieczny? Poza tym, tak czy inaczej, przynajmniej raz w roku mamy przecież obowiązek przeprowadzenia analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości.

Jeżeli zajdzie ryzyko utraty wartości aktywa trwałego, to bardzo dużo czasu zajmuje nam ustalanie właściwej stopy dyskontowej, dużo czasu wymaga także wyliczenie prognoz wolnych przepływów pieniężnych, a dodatkowym wyzwaniem jest także podział odpisu aktualizującego między różne grupy aktywów trwałych. Właściwie na każdym kroku nie trudno o błąd.

Odpowiedź 24iValue
24iValue stworzyliśmy między innymi z myślą o osobach, które kompletnie nie wiedzą jak zmierzyć się z testem na utratę wartości; z pomocą naszego serwisu nawet osoba, która pierwszy raz w życiu zabiera się za test na trwałą utratę wartości wykona go zgodnie ze sztuką.

Dzięki 24iValue do wykonania testu na trwałą utratę wartości nie jest potrzebne zgłębianie wiedzy z zakresu matematyki finansowej i rachunkowości zarządczej oraz wycen rynkowych. Wystarcza pomoc i wyjaśnienia oraz podpowiedzi, które pojawiają się w trakcie przeprowadzania testu w module na środki trwałe.

Nie potrzebujemy zaawansowanego kalkulatora finansowego, licznych arkuszy kalkulacyjnych czy mnóstwa obliczeń. Teraz mamy wszystko w jednym miejscu. Z 24iValue samodzielnie przeprowadzimy cały test na utratę wartości.

Film objaśniający

Utrata wartości - Środki Trwałe

75zł przelewem lub kartą

Uzyskaj teraz stały dostęp do tego kalkulatora

Dostęp na 1 rok będzie najlepszy, gdy chcesz uzyskać stałą pomoc w przeprowadzaniu wielu testów na utratę wartości środków trwałych lub liczeniu odpisów aktualizujących wartość środków trwałych lub sprawdzaniu, czy wystąpiły przesłanki utraty wartości i czy szczegółowe testy utraty są niezbędne. Koszt dostępu to jedynie 0,21 zł na dzień.

Data publikacji: 2017-12-28 10:37:55
Spis z natury środków trwałych
Inwentaryzując środki trwałe, zgodnie z prawem bilansowym, opieramy się...
Data publikacji: 2017-12-17 10:37:03
Rachunek przepływów pieniężnych – jakie popełniamy...
Aby sporządzić sprawozdanie finansowe  – rachunek przepływów...
Data publikacji: 2017-12-10 10:35:43
Ceny transferowe – czynniki porównywalności
Dokonując analizy porównywalności dla celów dokumentacji cen...
Data publikacji: 2017-12-03 10:34:50
Kiedy zatwierdzić sprawozdanie finansowe?
Za sporządzenie rocznego sprawozdania odpowiedzialny jest kierownik...
Data publikacji: 2017-11-27 10:32:51
Leasing finansowy jako jedna z form finansowania...
„Wykopane w 1984 r. gliniane tabliczki, zapisane pismem klinowym przez...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X