Koszyk: 0

Pomoc systemu 24iValue

Zasada nr 1
Aby efektywnie wykorzystać możliwości danego modułu 24iValue, który Cię interesuje, zapoznaj się z listą potrzebnych danych wsadowych (Załącznik nr 1 do regulaminu). Przykładowe wsadowe dane finansowo-księgowe to: 
- bilans 
- zestawienie obrotów i sald 
- raporty wiekowania należności, zapasów.


Zasada nr 2
Na kolejnych ekranach testu, w poszczególnych modułach najlepiej wpisuj dane w tysiącach, a nie z dokładnością co do złotówki lub co do grosza, chyba, że koniecznie potrzebujesz zestawienie lub wyliczenie z dokładnością co do grosza. Zapewni to sprawne przejście przez moduł. Umożliwi sprawdzenie stworzonych wcześniej wyliczeń i znacznie przyśpieszy prace nad tym co sprawdzasz. Taką samą zasadę stosuj przy ustalaniu szacunków np. odpisów aktualizujących i rezerw. Pamiętaj, że jedną z podstawowych zasad księgowych i audytorskich jest zasada istotności

Pamiętaj o wpisywaniu wartości w odpowiedniej walucie. Najczęściej wartości musisz wpisywać w walucie funkcjonalnej, a więc takiej, w której prowadzisz księgi rachunkowe i raportujesz (w Polsce - PLN). Zdarza się jednak, że niektóre wartości musisz wpisywać w walucie obcej. Dotyczy to modułu Leasing finansowy, który użyć możesz do księgowania leasingu finansowego. W tym module wartości rat leasingowych wpisujesz w walucie, w jakiej figurują one w umowie (a więc może pojawić się tutaj waluta obca), z kolei wartość netto przedmiotu leasingu wprowadzasz w walucie funkcjonalnej (walucie raportowania).


Zasada nr 3

Czytaj uważnie opisy i wyjaśnienia, które pojawiają się przy polach, które uzupełniasz. Podpowiedzi oznaczone są znakiem zapytania. Wystarczy najechać na niego kursorem, aby uzyskać podpowiedź o tym co powinno być wpisane w danym polu. 


Zasada nr 4

Uważaj na znaki wprowadzanych danych
. Co do zasady wpisujemy tylko wartości dodatnie. Jest jednak klika wyjątków, o których musisz pamiętać. Ze znakiem dodatnim lub ujemnym wpisujemy: wartość wyniku finansowego netto lub brutto, kwotę podatku dochodowego bieżącego lub odroczonego, wyliczony wynik podatkowy, wartości przepływów pieniężnych oraz wartość kapitałów własnych. Pola, w które można wpisać znak +/- oznaczone są kolorem niebieskim
Zasada nr 5

Aby wykonać dany test w ramach wykupionego modułu, uzupełniasz dane w polach, które pojawiają się na kolejnych ekranach. Jeśli pozostawisz pole puste, zostanie mu przypisana domyślnie wartość zero.


Zasada nr 6

Między ekranami przechodzisz klikając przycisk "dalej" lub jeśli chcesz cofnąć się do wcześniejszego ekranu, aby poprawić dane, klikaj przycisk "cofnij". Kliknięcie "dalej" (lub "dokończ później") powoduje zapisanie danych, które zostały wprowadzone na danym ekranie. 


Zasada nr 7

Pamiętaj aby przed wyjściem z serwisu każdorazowo zapisywać wprowadzane dane. W tym celu korzystaj z przycisku "Dokończ później". Dzięki temu z poziomu panelu użytkownika możesz powrócić do przeprowadzania testu kiedy tylko chcesz w okresie trwania wykupionej usługi. 


Zasada nr 8

Jeżeli konkluzja, która pojawi się jako wynik testowanego modułu, będzie sugerowała, że Twoje wyliczenia mogą zawierać istotny błąd, w pierwszej kolejności eksportuj wynik wyliczeń (np. do PDF) sprawdź wprowadzone dane (w tym ich znaki) lub korzystaj z przycisku "Powtórz" i upewnij się, że na wcześniejszych ekranach wprowadzałeś prawidłowe dane. Możesz także powrócić do obliczeń później z historii znajdującej się w panelu użytkownika. 


Zasada nr 9

Po zakończeniu danego testu masz możliwość wydruku lub eksportu wyników Twoich prac. Możesz eksportować dane w kilku formatach: pdf, csv zgodny m.in. z Microsoft Excel. Dostęp do historii obliczeń uzyskasz z panelu użytkownika. 


Zasada nr 10

Jeśli nie wiesz jak wpisywać dane, albo masz jakąś specyficzną sytuację do ujęcia, sprawdź Listę Częstych Pytań . Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi, napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego wybierając odpowiedni temat wiadomości.
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X