Koszyk: 0
Kalkulator utraty wartości aktywów trwałych przyda się, gdy..._http://24ivalue.pl

Kalkulator utraty wartości aktywów trwałych przyda się, gdy...

Data publikacji: 2012-12-28 18:35:21

  • Musisz sprawdzić, czy wystąpiły przesłanki utraty wartości i czy potrzeba dokładnych testów (jak wymaga tego standardy rachunkowości lub MSR 36);
  • Chcesz przeprowadzić test na utratę wartości aktywów trwałych, wyliczyć średnioważony koszt kapitału (WACC) lub wolne przepływy pieniężne;
  • Szukasz odpowiedzi odnośnie wysokości stopy dyskontowej lub nie wiesz, jak liczyć stopę dyskontową albo jak dyskontować przepływy pieniężne;
  • Nie wiesz, jak wyliczyć wartość użytkowa aktywów trwałych;
  • Chcesz ustalić wiarygodną wartość odpisu na środki trwałe;
  • Jesteś audytorem i szukasz narzędzi pozwalającym szybko sprawdzić lub przeprowadzić test na utratę wartości aktywów trwałych.


Kalkulator utraty wartości aktywów trwałychZapraszam,
Sławomir Ekman
24iValue


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X