Koszyk: 0

Metody wyceny wartości godziwej

Data publikacji: 2017-08-02 13:29:48

Wartość godziwa instrumentów finansowych może być określona na podstawie kilku metod: po cenie ustalonej na aktywnym rynku regulowanym, z pomocą specjalistów w dziedzinie wyceny. Można też posłużyć się systemem eksperckim on – line, dzięki któremu wyznaczymy wartość godziwą w kilka chwil.

Najłatwiej określić wartość godziwą w przypadku instrumentów, dla których istnieje aktywny rynek regulowany, na którym następuje obrót publiczny, a informacje o tej cenie są ogólnie dostępne.

W przypadku dłużnych instrumentów finansowych, można skorzystać z usług wyspecjalizowanych jednostek. Jednostka dokonująca wyceny w wartości godziwej musi pozostawać niezależna. Ponadto musi być rzetelne oszacowanie przepływów pieniężnych związanych z tymi instrumentami.

Dopuszczalne jest także zastosowanie modelu wyceny instrumentu finansowego w wartości godziwej, pod warunkiem, że  wprowadzone do niego dane wejściowe będą pochodzić z aktywnego regulowanego rynku.

Wartość godziwą można określić również drogą oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny rynek, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej na aktywnym regulowanym rynku ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego lub oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X