Koszyk: 0

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia czy bezpośrednia?

Data publikacji: 2017-08-02 13:33:47

Metoda bezpośrednia jest metodą zdecydowanie rzadziej wybieraną przez jednostki, ponieważ ustawa o rachunkowości nakłada w przypadku jej wyboru obowiązek prezentacji w informacji dodatkowej przepływów z działalności operacyjnej sporządzonych metodą pośrednią. Zatem zdecydowanie się na wyliczenie cash flow metodą bezpośrednią powoduje konieczność sporządzania „podwójnego” rachunku przepływów pieniężnych.

Przepływy z działalności operacyjnej w metodzie bezpośredniej obejmują następujące pozycje:

                 sprzedaż – rzeczywiste wpływy środków pieniężnych z tytułu sprzedaży towarów, materiałów i usług, wraz z podatkiem VAT należnym, a także otrzymane zaliczki

                 inne wpływy z działalności operacyjnej

                 dostawy i usługi – rzeczywiste wydatki na zakup materiałów i energii, towarów i usług – wraz z podatkiem VAT naliczonym

                 wynagrodzenie netto – rzeczywiście wypłacone wynagrodzenia netto (osobowe i bezosobowe), bez podatku dochodowego i ZUSu pracownika

                 ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia – rzeczywiście zapłacone na rzecz ZUS składki (ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FGŚP, FP), obciążające pracownika i pracodawcę

                 podatki i opłaty publicznoprawne – rzeczywiście zapłacone podatki i opłaty, których podmiot jest podatnikiem lub płatnikiem (PIT, CIT,VAT, podatki i opłaty lokalne, PCC, PFRON)

                 inne wydatki operacyjne.

W przypadku tej metody konieczne jest prowadzenie właściwej analityki, gdyż bazuje ona na analizie zapisów na kontach środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X