Koszyk: 0

Przesłanki zmiany biura rachunkowego

Data publikacji: 2017-08-02 13:35:59

Mimo że biuro rachunkowe jest odpowiedzialne za prowadzenie ksiąg rachunkowych, to w przypadku, gdy prowadzi je nierzetelnie, przed organami kontroli skarbowej odpowiada bezpośrednio przedsiębiorca. Dlatego też warto zatroszczyć się o to, by podmiot, któremu powierzamy tak odpowiedzialne zadanie, wykonywał je z największą starannością.

Dlatego też w sytuacji, kiedy mamy podejrzenia, że nasze księgi nie są prowadzone w należyty sposób, powinniśmy niezwłocznie zweryfikować owe podejrzenia,  a w przypadku ich potwierdzenia dokonać zmiany biura rachunkowego.

Często nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zauważone przez biegłego rewidenta, któremu powierzamy zbadanie sprawozdania finansowego. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby sam przedsiębiorca poprosił o wydrukowanie np. raportu dokonanych zakupów w miesiącu obrachunkowym i dokonał jego uzgodnienia z dokumentami źródłowymi. Nie jest to zadanie skomplikowane, choć – w zależności od wielkości firmy – może okazać się czasochłonne, jednak warto profilaktycznie (szczególnie jeśli nie podlegamy obowiązkowi badania) przeprowadzić taką wewnętrzną kontrolę.

Jeśli bowiem okaże się, że występują istotne rozbieżności między stanem faktycznym a księgami, sankcje za to zostaną nałożone na przedsiębiorcę. Może on jednak w takim przypadku domagać się odszkodowania z ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej biura rachunkowego (do zawarcia którego jest zobligowany każdy podmiot prowadzący usługowo księgi). Właściciel biura rachunkowego może też odpowiadać karnie za nieprawidłowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków.


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X