Koszyk: 0

Kurs księgowości – jak wybrać nowe biuro rachunkowe?

Data publikacji: 2017-08-02 13:37:05

Jeśli zdecydujemy się na zmianę dotychczasowego biura, nowy podmiot należy wybrać rozsądnie. O ile jeszcze w zeszłym roku każde biuro rachunkowe można było zweryfikować poprzez posiadanie odpowiedniego certyfikatu Ministra Finansów, o tyle od kilku miesięcy zasady usługowego prowadzenia ksiąg się zmieniły.

Usługowe prowadzenie ksiąg jest działalnością gospodarczą, którą może prowadzić każdy, kto:

•             ma pełną zdolność do czynności prawnych

•             nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za inne przestępstwa

oraz zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.

Dobrze jednak, jeśli swoją wiarygodność biuro rachunkowe poprze członkostwem w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, które jest profesjonalną organizacją zrzeszającą osoby ze środowiska księgowego. Przynależność do SKwP nie jest obligatoryjna, jednakże świadczy o kierowaniu się dobrą etyką zawodową.

Czynnikiem nie raz odgrywającym kluczową rolę w podejmowaniu decyzji jest cena danej usługi. Pamiętajmy jednak, że zróżnicowanie ceny niesie za sobą również zróżnicowanie nie tylko jakości świadczonych usług, ale również zakresu ich stosowania.

Przed wyborem nowego biura rachunkowego warto zebrać oferty kilku podmiotów i poza porównaniem kosztu, dokonać zestawienia możliwych form komunikowania się z osobą prowadzącą nasze księgi (zwracajmy uwagę, czy będziemy mieli z nią możliwość kontaktu o dogodnej porze, czy udostępnia numer telefonu lub czy maile kierowane są bezpośrednio do niej). Zwrócić należy uwagę na ilość księgowanych dokumentów (czy jest wystarczająca dla skali naszej działalności), sposób i terminy dostarczania dokumentów do biura oraz częstotliwość i formy raportowania.

Ważne jest również, aby biuro informowało przedsiębiorcę o terminach i kwotach wymagalnych zobowiązań podatkowych lub innych – warto zwrócić uwagę, aby nie był to po prostu SMS, ale najlepiej wiadomość mailowa lub w innej formie pisemnej.


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X