Koszyk: 0

Kurs księgowości – amortyzacja jako optymalizacja podatkowa

Data publikacji: 2017-08-02 13:38:23

Optymalizacja podatku dochodowego przy zastosowaniu odpowiednich stawek amortyzacyjnych nie wydaje się nader trudna – jednak mimo oczywistości tej formy, sposób optymalizacji podatkowej przy użyciu odpowiednich stawek amortyzacyjnych wydaje się być nieco zapomniany.

Stawki amortyzacyjne, będące podstawą naliczana kosztu amortyzacji, można podwyższać o ustawowo określone współczynniki:

                 dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych - nie więcej niż o 1,2, a w warunkach złych - nie więcej niż o 1,4

                 dla maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej - nie więcej niż 1,4

                 dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 KŚT, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu - nie więcej niż 2,0.

Należy jedynie pamiętać, że raz wybrany współczynnik podwyższa stawki przez cały okres użytkowania danego środka - chyba że ustaną warunki konieczne do możliwości skorzystania z podwyższonej amortyzacji.

Dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, można przyjmować indywidualne stawki amortyzacyjne, a wielu przypadkach istnieje możliwość amortyzacji jednorazowej. 


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X