Koszyk: 0
24iValue pierwszym Systemem Eksperckim z dziedziny rachunkowości i audytu!_http://24ivalue.pl

24iValue pierwszym Systemem Eksperckim z dziedziny rachunkowości i audytu!

Data publikacji: 2012-12-01 08:44:07

24iValue, to wyjątkowa aplikacja, która jest typowym Systemem Eksperckim naśladującym proces podejmowania decyzji przez eksperta. W tym przypadku, przez eksperta z dziedziny finansów, rachunkowości lub podatków (np. audytora, księgowego, eksperta podatkowego).

Podstawowym składnikiem aplikacji 24iValue jest rozbudowana baza wiedzy, w której mieści się doświadczenie zebrane przez ekspertów z dziedziny audytu finansowego i podatkowego. To właśnie baza danych, w połączeniu z algorytmami postępowania eksperta i algorytmami obliczeń eksperckich, umożliwia użytkownikowi 24iValue samodzielne podejmowanie decyzji, w sposób, w jaki uczyniłby to ekspert z dziedziny rachunkowości, audytu, podatku, czy też matematyki finansowej. 

System ekspercki 24iValue wspomaga księgowość, audyt i doradztwo w takich specjalistycznych kalkulacjach jak:
=> sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych
=> liczenie podatku odroczonego
=> liczenie podatku CIT
=> przeprowadzanie testu na utratę wartości środków trwałych i innych aktywów trwałych
=> liczenie odpisu aktualizującego należności
=> liczenie odpisu aktualizującego zapasy
=> liczenie rezerw na zobowiązania, w tym: rezerw na świadczenia pracownicze (urlopy, odprawy emerytalne - dostępne od stycznia 2013)
=> leasing finansowy (dostępne od stycznia 2013)

Zapraszam do skorzystania!

Sławomir Ekman
24iValue

Zgodnie z bazą wiedzy Wikipedia (źródło: pl.wikipedia.org/wiki/System_ekspercki):
System ekspertowy (ekspercki), to pojęcie z zakresu sztucznej inteligencji oznaczające system komputerowy, który emuluje proces podejmowania decyzji przez człowieka-eksperta. Systemy ekspertowe rozwiązują złożone problemy na podstawie analizy baz wiedzy, a nie realizację prostego algorytmu jak to ma miejsce w przypadku programów tradycyjnych. 

Systemy ekspertowe składają się z co najmniej dwóch elementów: silnika - programu umożliwiającego zadawanie pytań i szukającego odpowiedzi na zadane pytania; oraz bazy danych, na podstawie analizy której udzielane są odpowiedzi.

Składniki systemu ekspertowego to szkielet składający się z:
=> interfejsu użytkownika - który umożliwia zadawanie pytań, udzielanie informacji systemowi oraz odbieranie od systemu odpowiedzi i wyjaśnień
=> edytora bazy wiedzy - który pozwala na modyfikację wiedzy zawartej w systemie, umożliwiając tym samym jego rozbudowę
=> mechanizmu wnioskowania - który jest głównym składnikiem systemu ekspertowego wykonującym cały proces rozumowania w trakcie rozwiązywania problemu postawionego przez użytkownika
=> mechanizmu wyjaśniającego - jednego z elementów interfejsu pomiędzy systemem a użytkownikiem, który umożliwia użytkownikowi uzyskanie odpowiedzi dlaczego system udzielił takiej, a nie innej odpowiedzi, albo dlaczego system zadał użytkownikowi określone pytanie
=> baza wiedzy - jest to deklaratywna postać wiedzy ekspertów z danej dziedziny zapisana za pomocą wybranego sposobu reprezentacji wiedzy, najczęściej reguł lub ram
=> baza danych zmiennych - która jest pamięcią roboczą przechowującą pewne fakty wprowadzone w trakcie dialogu z użytkownikiem; baza ta umożliwia odtworzenie sposobu wnioskowania systemu i przedstawienie go użytkownikowi za pomocą mechanizmu wyjaśniającego.
=> Ekstrakcją wiedzy od ekspertów zajmują się na ogół inżynierowie wiedzy. Jest to zwykle długi i żmudny proces, ponieważ wiedza stosowana przez ekspertów ma charakter intuicyjno-praktyczny, często trudny do zwerbalizowania.


Strona główna Wszystkie wpisy
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X