Koszyk: 0

Wszystkie moduły w jednym pakiecie na cały rok

W praktyce przy tej opcji oszczędzisz najwięcej. Cena  całorocznego pakietu jest zbliżona do łącznej ceny modułów pozwalających liczyć podatek dochodowy i przepływy pieniężne! Pozostałe moduły otrzymujesz z blisko 90% rabatem w stosunku do ceny płaconej za każdy wybrany moduł oddzielnie.

Wycena i wartość rynkowa

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie

Ten program pozwala wyceniać różnorakie aktywa, począwszy od nieruchomości skończywszy na wartościach niematerialnych i prawnych. Ustalenie wyceny jest szybkie i łatwe nawet dla osób bez doświadczenia.

Podstawowe funkcje:

wycena akcji, wycena obligacji lub wycena przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

wycena takich aktywów jak: marka, znak towarowy (logo) patent, know how.

możesz wycenić nieruchomość komercyjną (obiekt handlowy, wynajmowany biurowiec, magazyn)

kalkulator NPV oraz kalkulator wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Chcesz wycenić nieruchomość komercyjną (obiekt handlowy, wynajmowane biuro, magazyn)

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków 

brak ograniczeń co do ilości dokonywanych wycen, wprowadzanych poprawek, firm

nieograniczona ilość eksportów gotowego wyliczenia do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!


Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego programu:

dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod wyceny aktywów oszczędzisz dużo czasu

pewność, że szacunki są na rozsądnym poziomie

oszczędność pieniędzy dzięki temu, że sam ustalisz jaka jest  wartość rynkowa (tutaj możesz wycenić biznes, markę, nieruchomość)

możliwość wyceny przy zastosowaniu kilku akceptowalnych metod 

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe 

Twoje obliczenia będą do wykorzystania w kolejnych wycenach (np. na kolejny okres lub gdy zmiana założeń) 

pomoc techniczna w cenie produktu

Jedną z kluczowych informacji o firmie jest jej wartość rynkowa. Niestety, dokładne ustalenie tej wartości jest możliwe wyłącznie w przypadku firm notowanych na giełdzie.

Istnieją jednak sposoby, aby przynajmniej w przybliżeniu obliczyć wartość naszego biznesu. Jedną z takich metod jest wycena poprzez porównanie rynkowe i zastosowanie tzw. mnożników. W tej metodzie wartość rynkowa przedsiębiorstwa to iloczyn danego mnożnika rynkowego oraz odpowiadającego mu wskaźnika finansowego naszej firmy, jak np. zysk netto, przychody ze sprzedaży, księgowy kapitał własny, suma aktywów w bilansie.

A może lepiej zastosować system 24iValue działający, jak ekspert-rzeczoznawca, którego celem jest wycena aktywów, takich jak nieruchomość, marka, patent, know how, wycena akcji, wycena obligacji lub wycena przedsiębiorstwa.

Ten system ekspercki poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń. Dzięki wbudowanym autopodpowiedziom dowiesz się, jakie dane należy uwzględnić, aby uzyskać wiarygodny wynik wyceny. Dokonasz tego zgodnie z praktyką stosowaną przez specjalistów z tego obszaru

Wycena instrumentów finansowych

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie

Ten kalkulator pozwala wycenić instrumenty finansowe dla celów bilansowych. Prowadzi "za rękę" przez cały proces wyceny.

Podstawowe funkcje:

opcja wyceny wg wartości godziwej lub wg skorygowanej ceny nabycia

możesz wycenić m.in. pożyczkę, kredyt i obligacje metodą skorygowanej ceny nabycia oraz wycenić kontrakty forward

szybka i łatwa wycena nawet przez osoby bez doświadczenia

intuicyjne wypełnianie danych potrzebnych do automatycznej wyceny instrumentów

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków wyceny

zgodność wycen z Rozporządzeniem MF oraz MSR 39

brak ograniczeń co do ilości przygotowywanych wycen, ich modyfikacji, firm

nieograniczona ilość eksportów gotowej wyceny do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!
Dalszy opis produktu24iValue działa, jak doświadczony księgowy lub specjalista od wycen, który ma wycenić instrumenty finansowe dla celów bilansowych.

Nasz system poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces wyceny, dzięki temu - nawet jak nie wiesz, co to stopa dyskontowa, jaki jest IRR wzór, wartość godziwa (np. kontrakty forward) albo skorygowana cena nabycia - to i tak samodzielnie dokonasz wymaganej wyceny. Dokonasz tego zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości (Rozporządzenie Ministra Finansów, MSR 39).

Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego kalkulatora:

oszczędzisz czas na wycenie  instrumentów finansowych

nie musisz znać niuansów wyceny wg  skorygowanej ceny nabycia, stopy IRR (IRR wzór jest wbudowany w system)

zyskasz pewność, że wycena jest dokonana prawidłowo

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe (np. harmonogram spłat)

Twoje obliczenia będą do wykorzystania w kolejnym okresie sprawozdawczym

pomoc techniczna w cenie produktu

Dzięki pomocnym kalkulatorom 24iValue samodzielnie i z łatwością ustalisz wartość bilansową instrumentów finansowych i zaoszczędzisz dużo więcej niż kilka godzin pracy.

Zasada działania jest prosta:

Najpierw zarejestruj się i wykup do dostęp do tego modułu.

Potem przejdź do Panelu Użytkownika do zakładki ‘Produkty’ i kliknij ‘Przejdź do obliczeń’.

Otworzy się ekran do uzupełniania danych potrzebnych do wyceny instrumentu finansowego.

Postępuj zgodnie z podpowiedziami i uzupełniaj pola lub klikaj odpowiednią opcję na listach wyboru w kolejnych etapach obliczeń

dojdziesz do ostatniego ekranu, po którym zyskasz dostęp do gotowej wyceny instrumentu finansowego.

Prawda, że to proste?!


Ten moduł systemu sprawdzi się, gdy musisz szybko ustalić, jaka jest skorygowana cena nabycia dla pożyczki, kredytu, obligacji itp. Dodatkowo z łatwością możesz wyliczyć stopę IRR (tzw. IRR wzór jest wbudowany w nasz system). Przyda się również wtedy, gdy potrzebujesz szybko i łatwo wycenić walutowe kontrakty forward lub kontrakty terminowe na towary.


Jako księgowi często przyjmujemy, że nie jest możliwe, aby różnica między tradycyjną wyceną pożyczki lub kredytu (kwota główna oraz naliczone, a niezapłacone odsetki) a wyceną w oparciu o zamortyzowany koszt była istotna, a niektórzy w ogóle negują jej istnienie.

Niestety, to podejście jest z góry skazane na błąd. Różnica między wycenami występuje, gdyż metoda wyceny według zamortyzowanego kosztu (skorygowana cena nabycia) bazuje na dyskontowaniu i uwzględnia wartość pieniądza w czasie, a także rozkłada równomiernie koszty prowizji i odsetek przez cały okres kredytowania. Dla przykładu duża różnica ma miejsce wtedy, gdy płacona jest prowizja w momencie otrzymania pożyczki lub gdy odsetki od pożyczki ze stałą stopą procentową płatne są jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

System 24iValue pomaga właśnie w takich sytuacjach i dzięki niemu jesteś w stanie samodzielnie poradzić sobie z wyceną instrumentów finansowych.

Podatek Odroczony i Podatek CIT

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie

Ten program pozwala łatwo i szybko wyliczyć odroczony podatek dochodowy i podatek CIT. Prowadzi "za rękę" przez cały proces obliczeń.

Podstawowe funkcje:
  
narzędzie, które liczy podatek odroczony oraz podatek CIT

opcja szybkiego sprawdzenia rozsądności podatku dochodowego wykazanego w rachunku wyników

zgodność z aktualnym stanem przepisów podatku CIT i Ustawy o rachunkowości

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków obliczeń

szybka i łatwa kalkulacja podatku odroczonego możliwa nawet dla osoby bez doświadczenia

intuicyjne wypełnianie danych potrzebnych do wyliczenia podatku odroczonego i CIT

brak ograniczeń co do ilości kalkulacji, ich modyfikacji, firm, okresów
 
nieograniczona ilość eksportów gotowego wyliczenia do pliku excel lub PDF 

Dalszy opis produktu24iValue działa podobnie, jak doświadczony księgowy chcący wyliczyć odroczony podatek dochodowy i podatek CIT.

System prowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń, dzięki temu podatek odroczony oraz podatek CIT wyliczysz dobrze nawet bez znajomości tego zagadnienia. Taka pomoc bardzo przydaje się także, gdy znasz  się na podatku, ale na wszelki wypadek chcesz się niezależnie upewnić co do prawidłowości zobowiązania deklarowanego w CIT-8.

Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego programu:
     
oszczędzisz czas na liczeniu podatku odroczonego oraz zobowiązania do CIT-8

  nie musisz doszkalać się z zakresu podatku odroczonego

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe (np. zmiany kosztów)

Twoje obliczenia będą do wykorzystania w kolejnym okresie sprawozdawczym

pomoc techniczna w cenie produktu

24iValue działa podobnie, jak doświadczony księgowy chcący wyliczyć odroczony podatek dochodowy i podatek CIT.

System prowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń, dzięki temu podatek odroczony oraz podatek CIT wyliczysz dobrze nawet bez znajomości tego zagadnienia. Taka pomoc bardzo przydaje się także, gdy znasz  się na podatku, ale na wszelki wypadek chcesz się niezależnie upewnić co do prawidłowości zobowiązania deklarowanego w CIT-8.

Kliknij film z prawej strony ekranu i zobacz jak faktycznie wyglądają obliczenia podatku z systemem 24iValue.

Rachunek Przepływów Pieniężnych

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie

Ten program pozwala przygotować rachunek przepływów pieniężnych. Prowadzi "za rękę" przez cały proces tworzenia tego zestawienia.

Zalety:

opcja sporządzania rachunku przepływów wg Ustawy o rachunkowości lub wg MSR

szybkie i łatwe sporządzenie przepływów pieniężnych nawet przez osoby bez doświadczenia

intuicyjne wypełnianie danych potrzebnych do automatycznego przygotowania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków

automatyczny import danych bilansowych 

brak ograniczeń co do ilości przygotowywanych zestawień, wprowadzanych poprawek, firm

nieograniczona ilość eksportów gotowego rachunku przepływów do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!
Dodatkowy opis produktu24iValue działa podobnie, jak doświadczony księgowy chcący sporządzić rachunek przepływów pieniężnych.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces tworzenia tego zestawienia, dzięki temu sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzisz dobrze nawet bez znajomości tego zagadnienia. Nasz system przydaje się także, gdy znasz  się na przepływach pieniężnych, ale na wszelki wypadek chcesz niezależnie sprawdzić swoje wyliczenia. To bardzo duża pomoc, gdy odpowiadasz za roczne sprawozdanie finansowe, którego częścią jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Wybierasz kalkulator 24iValue i…

masz więcej czasu dla siebie, bo zestawienie przepływów robisz szybko i bez zbędnych szkoleń

masz pewność, że rachunek przepływów pieniężnych jest zrobiony dobrze

masz dostęp do swoich obliczeń kiedy tylko chcesz i na każdym urządzeniu

wykorzystasz swoje obliczenia w przyszłości, gdy będziesz potrzebować kolejnych wersji zestawienia

możesz liczyć na naszą pomoc zawsze gdy jej potrzebujesz 

Kliknij na ramkę filmu instruktażowego na tej stronie i zobacz jak działa nasz kalkulator cash flow.

W skrócie wygląda to jednak tak:

Najpierw zarejestruj się i wykup do dostęp do tego modułu.

Potem przejdź do Panelu Użytkownika do zakładki ‘Produkty’ i kliknij ‘Przejdź do obliczeń’.

Otworzy się ekran do uzupełniania danych potrzebnych do przygotowania zestawienia przepływów.

Postępuj zgodnie z podpowiedziami i uzupełniaj pola lub klikaj odpowiednią opcję na listach wyboru w kolejnych etapach obliczeń

dojdziesz do ostatniego ekranu, po którym zyskasz dostęp do gotowego Rachunku Przepływów.

Prawda, że to proste?!

Dzięki 24iValue możesz zaoszczędzić aż kilkanaście godzin swojej pracy i z łatwością sporządzić sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych nawet gdy jest skomplikowane.

Ten moduł ekspercki pomoże Tobie, gdy nie wiesz, jak przygotować rachunek przepływów pieniężnych lub gdy widzisz błąd w przepływach pieniężnych, ale nie możesz znaleźć jego źródła.

Korzystając z tego modułu poradzisz sobie nawet, gdy nie wiesz, jak zaprezentować niestandardowe transakcje w przepływach pieniężnych.

Dodatkowo, przepływy pieniężne wyliczysz zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub zgodnie z MSSF.

Czy wiesz, że Do prawidłowego wyliczenia przepływów środków pieniężnych najczęściej nie potrzebujesz innych informacji niż te, które są dostępne w rocznym sprawozdaniu finansowym?

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych jest pochodną zmian bilansowych i kluczowe jest rozłożenie tych zmian na elementy składowe.

Na tej zasadzie opiera się działanie systemu 24iValue, który sporządza rachunek przepływów pieniężnych na podstawie danych, które wprowadzisz. O tym jakie dane wprowadzić dowiesz się w trakcie obliczeń z fiszek wyświetlanych przy poszczególnych polach.

Utrata wartości - Środki Trwałe

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie


Chcesz zobaczyć, czy wystąpiły przesłanki trwałej utraty wartości i czy potrzeba dokładnych testów

Nie wiesz, jak przeprowadzić test na utratę wartości aktywów trwałych, wyliczyć średnioważony koszt kapitału (WACC) lub wolne przepływy pieniężne

Nie wiesz, jak ustalić wartość użytkową aktywów trwałych

Chcesz wyliczyć rozsądną wartość odpisu na środki trwałe
Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert, który chce przeprowadzić test na trwałą utratę wartości środków trwałych.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces testowania, dzięki temu nawet gdy nie znasz się na tym trudnym zagadnieniu, samodzielnie dokonasz analizy przesłanek utraty wartości środków trwałych lub wyliczysz odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. Dokonasz tego zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości (polskie przepisy o rachunkowości, MSR 36).

Dzięki 24iValue samodzielnie i z łatwością przeprowadzisz skomplikowane testy na utratę wartości, a zaoszczędzić możesz nawet kilka dni pracy.

Tego modułu eksperckiego potrzebujesz, gdy musisz szybko sprawdzić, czy wystąpiły przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych lub by wyliczyć odpis aktualizujący środki trwałe.

Przyda się zwłaszcza wtedy, gdy nie wiesz jak ustalać odpowiednią stopę dyskontową i przepływy pieniężne potrzebne do przeprowadzenia testu na trwałą utratę wartości.

Często przyjmuje się, że nie jest możliwe, aby aktywa trwałe uległy trwałej utracie wartości i odstępuje się od analizy przesłanek, które mogłyby to potwierdzić, mimo iż taka analiza musi być dokonana raz do roku.

Jeżeli wystąpi choćby jedna z przesłanek utraty wartości, konieczny jest szczegółowy test, dzięki któremu można wyliczyć odpis na środki trwałe (potocznie także - rezerwa na środki trwałe) lub potwierdzić, że odpis nie jest konieczny.

Leasing Finansowy w Bilansie

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie

Chcesz rozsądzić, czy dana umowa to leasing finansowy czy leasing operacyjny

Nie wiesz jak dyskontować raty leasingowe i jak obliczyć wartość bieżącą zobowiązań leasingowych

Chcesz sprawdzić swoje wyliczenie zobowiązań leasingowych za pomocą niezależnego narzędzia

Chcesz wyliczyć wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) dla umowy leasingowej
Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert, który chce ująć leasing finansowy w bilansie. System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces analiz i obliczeń, dzięki temu nawet gdy nie znasz się na tym trudnym zagadnieniu, samodzielnie ustalisz czy dana umowa, to leasing finansowy lub operacyjny, wyliczysz wartość początkową przedmiotu leasingu oraz ustalisz zdyskontowaną wartość zobowiązań leasingowych na dowolny moment bilansowy.

Nasz system pozwala również dokonywać wyliczeń dla umów leasingu w walutach obcych oraz ustalić stopę procentową (np. IRR) odpowiednią do dyskontowania płatności leasingowych.

Korzystając z 24iValue zminimalizujesz ryzyko błędu w bilansowym ujęciu leasingu finansowego. Wbudowana pomoc i wyjaśnienia, a także przystępny sposób liczenia kwot związanych z leasingiem finansowym, spowodują, że zaoszczędzisz sporo czasu na tym zadaniu.

Poradzisz sobie nawet wtedy, gdy nie wiesz, co to leasing! Łatwo i jednoznacznie rozstrzygniesz, czy to leasing finansowy, czy operacyjny.

Umowy leasingowe i księgowanie leasingu finansowego to wciąż trudny problem księgowy. Ze względu na czasochłonność tego zadania, często odstępujemy od analizy umów leasingowych i traktujemy umowy zgodnie z formą, a nie treścią.

Leasing finansowy, to sposób na finansowanie zakupu środka trwałego. W swojej istocie nie za bardzo różni się od zakupu takiego środka trwałego na kredyt.

Rezerwy na Zobowiązania i Świadczenia

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie

Nasz kalkulator pozwala liczyć rezerwy na naprawy gwarancyjne, rezerwy na niewykorzystane urlopy lub rezerwy na odprawy emerytalne. Prowadzi "za rękę" przez cały proces obliczeń tego typu szacunków.

Podstawowe funkcje:

liczenie rezerw zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości i MSR

ustalanie, czy należy rozpoznać rezerwę czy raczej zobowiązanie warunkowe

szybkie i łatwe szacowanie kwot rezerw nawet przez osoby bez doświadczenia

intuicyjne wypełnianie danych potrzebnych do automatycznego wyliczenia rezerw 

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków 

brak ograniczeń co do ilości kalkulowanych rezerw, wprowadzanych poprawek, firm 

nieograniczona ilość eksportów gotowego wyliczenia do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!
Dalszy opis produktu24iValue działa podobnie, jak doświadczony księgowy lub audytor, który chce policzyć rezerwy na zobowiązania, w tym rezerwy na świadczenia pracownicze.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces analiz i obliczeń, dzięki temu nawet gdy nie znasz się na tych trudnych szacunkach, samodzielnie ustalisz, czy spełnione zostały kryteria rozpoznania rezerw na zobowiązania oraz wyliczysz rezerwę na naprawy gwarancyjne, rezerwę na niewykorzystane urlopy lub rezerwy aktuarialne na odprawy emerytalne. `

Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego programu:

dzięki zastosowaniu tylko sprawdzonych metod liczenia rezerw oszczędzisz dużo czasu

pewność, że szacunki rezerw są na rozsądnym poziomie

oszczędność pieniędzy dzięki samodzielnemu wyliczeniu rezerwy na odprawy emerytalne

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe (np. ilość pracowników, dni urlopu, koszty napraw) 

Twoje obliczenia będą do wykorzystania lub aktualizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

pomoc techniczna w cenie produktu

Zasada działania jest prosta:

Najpierw zarejestruj się i wykup do dostęp do tego modułu.

Potem przejdź do Panelu Użytkownika do zakładki ‘Produkty’ i kliknij ‘Przejdź do obliczeń’.

Otworzy się ekran do uzupełniania danych potrzebnych do wyliczenia rezerwy.

Postępuj zgodnie z podpowiedziami i uzupełniaj pola lub klikaj odpowiednią opcję na listach wyboru w kolejnych etapach obliczeń

Dojdziesz do ostatniego ekranu, po którym zyskasz dostęp do gotowego wyliczenia rezerwy.

Prawda, że to proste?!

24iValue działa podobnie, jak doświadczony księgowy lub aktuariusz, który chce policzyć rezerwy na zobowiązania, w tym rezerwy na świadczenia pracownicze.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces analiz i obliczeń, dzięki temu nawet gdy nie znasz się na tych trudnych szacunkach, samodzielnie wyliczysz rezerwę na naprawy gwarancyjne, rezerwę na niewykorzystane urlopy lub rezerwy aktuarialne na odprawy emerytalne.

Dodatkowo samodzielnie ustalisz, czy spełnione zostały kryteria rozpoznania rezerw na zobowiązania. Wiedz, że są trzy kryteria rozpoznania rezerw:
(1) zdarzenie przeszłe rodzące obecny obowiązek;
(2) prawdopodobne powstanie zobowiązania w przyszłości;
(3) możliwy wiarygodny szacunek.

Jeżeli te trzy kryteria nie są spełnione jednocześnie, poważnie się zastanów nad zasadnością tworzenia rezerwy.

Zastanawiasz się, jak dokładnie interpretować te kryteria? Tutaj pomoże 24iValue.

Odpis na Zapasy Zalegające

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie


Nie masz pomysłu, jak szybko i bez większego wysiłku wyliczyć odpis na zapasy

Masz szczątkową ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz wiarygodnie wyliczyć rezerwę na zapasy
 
Chcesz szybko sprawdzić czy wyliczony odpis na zapasy wolnorotujące nie ma istotnych błędów
Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert księgowo-audytorski, który chce wyliczyć odpis aktualizujący zapasy zalegające.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń, dzięki temu odpisy na zapasy oszacujesz rozsądnie nawet bez znajomości tego zagadnienia.

Ten moduł ekspercki będzie bardzo pomocny, gdy nie wiesz, jak wyliczyć odpis na zapasy, zwłaszcza gdy masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz coś szybko i wiarygodnie wyliczyć.

Wykorzystaj go także do sprawdzania prawidłowości już ustalonych odpisów, zwłaszcza, gdy nie możesz liczyć na szybką i niezależną weryfikację Twoich wyliczeń przez kogoś innego.

Często stosowane są procentowe wskaźniki odpisów na zapasy, których wysokość zależy od stopnia zalegania zapasów na magazynie, jednak nie jest dokonywana analiza potwierdzająca rozsądność stosowanych stawek procentowych. 

Sprawdzanie historycznej dokładności przyjmowanych założeń pozwoli uniknąć istotnych błędów w odpisach na zapasy.

Odpis na Należności Wątpliwe

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie


Nie masz pomysłu jak szybko wyliczyć odpis aktualizacyjny na należności z tyt. dostaw i usług

Masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz wiarygodnie wyliczyć odpis na należności

Chcesz szybko sprawdzić w niezależnym systemie, czy wyliczona rezerwa na należności handlowe nie jest błędna

Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert księgowo-audytorski, który chce wyliczyć odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń, dzięki temu odpisy na należności przeterminowane i bieżące oszacujesz rozsądnie nawet bez znajomości tego zagadnienia.

Ten moduł ekspercki warto wykorzystać, gdy nie wiesz, jak ustalić ile wynosi odpis należności, zwłaszcza gdy masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz coś szybko i wiarygodnie wyliczyć. 

Ten moduł może także posłużyć, jako narzędzie sprawdzające prawidłowość już ustalonych odpisów, zwłaszcza, gdy nie możesz liczyć na szybką i niezależną weryfikację Twoich wyliczeń przez kogoś innego.

Często przyjmuje się, że nie ma żadnego problemu z należnościami nieprzeterminowanymi i nie analizuje się ich historycznej ściągalności.

Tymczasem, odpisy na należności powinny się także odnosić do należności nieprzeterminowanych, gdyż najpewniej część z nich stanie się nieściągalna w przyszłości. Odpowiednia analiza pozwoli ustalić jaka to część.

Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X