Koszyk: 0

Odpis na Należności Wątpliwe

  • Zalety kalkulatora
  • Korzyści dla Ciebie
  • Film objaśniający
  • Inne


Nie masz pomysłu jak szybko wyliczyć odpis aktualizacyjny na należności z tyt. dostaw i usług

Masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz wiarygodnie wyliczyć odpis na należności

Chcesz szybko sprawdzić w niezależnym systemie, czy wyliczona rezerwa na należności handlowe nie jest błędna

Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert księgowo-audytorski, który chce wyliczyć odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń, dzięki temu odpisy na należności przeterminowane i bieżące oszacujesz rozsądnie nawet bez znajomości tego zagadnienia.

Ten moduł ekspercki warto wykorzystać, gdy nie wiesz, jak ustalić ile wynosi odpis należności, zwłaszcza gdy masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz coś szybko i wiarygodnie wyliczyć. 

Ten moduł może także posłużyć, jako narzędzie sprawdzające prawidłowość już ustalonych odpisów, zwłaszcza, gdy nie możesz liczyć na szybką i niezależną weryfikację Twoich wyliczeń przez kogoś innego.

Często przyjmuje się, że nie ma żadnego problemu z należnościami nieprzeterminowanymi i nie analizuje się ich historycznej ściągalności.

Tymczasem, odpisy na należności powinny się także odnosić do należności nieprzeterminowanych, gdyż najpewniej część z nich stanie się nieściągalna w przyszłości. Odpowiednia analiza pozwoli ustalić jaka to część.

Podstawowe trudności
Ustalenie zasad tworzenia odpisów na należności, tak aby były dostosowane do rzeczywistości i specyfiki firmy, to nie lada wyzwanie. Jak określić właściwy procent odpisu na  należności i w jaki sposób weryfikować raz przyjętą metodologię? 

Błędne zasady tworzenia odpisów mogą prowadzić do wypaczenia wyniku finansowego; Jeżeli nie uwzględnimy specyfiki firmy i zdarzeń, które w niej zachodzą, to odpis nie będzie adekwatny do tego co w przyszłości nastąpi. Kiedy nie mamy pomysłu jak weryfikować prawidłowość przyjętej polityki tworzenia odpisów, to albo można jej nie weryfikować wcale, choć to ewidentny błąd, albo można szukać różnych sposobów na sprawdzanie odpisów, ale to może kosztować dużo czasu i nie gwarantuje, że ocena stosowanych zasad będzie właściwa.

Odpowiedź 24iValue
Teraz pożądany efekt możemy osiągnąć stosując łatwiejsze metody, przetestowane w praktyce przez innych. Dzięki 24iValue każdy może nauczyć się samodzielnie weryfikować odpisy aktualizujące metodami stosowanymi przez audytorów. Testowanie odpisów na należności staje się przystępne i łatwe. 24iValue przychodzi z pomocą osobom, które nie mają pomysłu  jak w prosty sposób  ustalić wiarygodną wartość odpisu.

Oszczędzamy masę czasu. Nie potrzebujemy zaawansowanych metod szacowania odpisów. W końcu nie musimy zgadywać jaka powinna być ich rozsądna wartość. Z 24iValue czas oszczędza nie tylko osoba szacująca odpis, ale także pracownicy organizujący informacje niezbędne do ich liczenia. Wszystko dzięki niewielkiej ilości informacji jakie potrzebuje 24iValue do ustalenia rozsądnej wartości odpisu.

W końcu dostępne jest narzędzie, które pozwala niezależnie zweryfikować prawidłowość stosowanej polityki tworzenia odpisów. Odpis nie jest oderwany od rzeczywistości; bo 24iValue wiąże weryfikację ze zdarzeniami z przeszłości firmy.

Film objaśniający

Odpis na Należności Wątpliwe

0zł

DARMOWY dostęp do modułu

Ta opcja będzie najlepsza, gdy chcesz sprawdzić działanie modułu.

200zł przelewem lub kartą

Uzyskaj teraz stały dostęp do tego kalkulatora

Dostęp na 1 rok będzie najlepszy, gdy chcesz uzyskać stałą pomoc w liczeniu odpisów na należności handlowe lub złe długi lub sprawdzaniu prawidłowości polityki rachunkowości przyjętej w tym zakresie. Koszt dostępu to jedynie 0,04 zł na dzień.

Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X