Koszyk: 0

Wycena i wartość rynkowa

  • Zalety kalkulatora
  • Korzyści dla Ciebie
  • Film objaśniający
  • Inne

Ten program pozwala wyceniać różnorakie aktywa, począwszy od nieruchomości skończywszy na wartościach niematerialnych i prawnych. Ustalenie wyceny jest szybkie i łatwe nawet dla osób bez doświadczenia.

Podstawowe funkcje:

wycena akcji, wycena obligacji lub wycena przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

wycena takich aktywów jak: marka, znak towarowy (logo) patent, know how.

możesz wycenić nieruchomość komercyjną (obiekt handlowy, wynajmowany biurowiec, magazyn)

kalkulator NPV oraz kalkulator wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Chcesz wycenić nieruchomość komercyjną (obiekt handlowy, wynajmowane biuro, magazyn)

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków 

brak ograniczeń co do ilości dokonywanych wycen, wprowadzanych poprawek, firm

nieograniczona ilość eksportów gotowego wyliczenia do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!


Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego programu:

dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod wyceny aktywów oszczędzisz dużo czasu

pewność, że szacunki są na rozsądnym poziomie

oszczędność pieniędzy dzięki temu, że sam ustalisz jaka jest  wartość rynkowa (tutaj możesz wycenić biznes, markę, nieruchomość)

możliwość wyceny przy zastosowaniu kilku akceptowalnych metod 

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe 

Twoje obliczenia będą do wykorzystania w kolejnych wycenach (np. na kolejny okres lub gdy zmiana założeń) 

pomoc techniczna w cenie produktu


Jedną z kluczowych informacji o firmie jest jej wartość rynkowa. Niestety, dokładne ustalenie tej wartości jest możliwe wyłącznie w przypadku firm notowanych na giełdzie.

Istnieją jednak sposoby, aby przynajmniej w przybliżeniu obliczyć wartość naszego biznesu. Jedną z takich metod jest wycena poprzez porównanie rynkowe i zastosowanie tzw. mnożników. W tej metodzie wartość rynkowa przedsiębiorstwa to iloczyn danego mnożnika rynkowego oraz odpowiadającego mu wskaźnika finansowego naszej firmy, jak np. zysk netto, przychody ze sprzedaży, księgowy kapitał własny, suma aktywów w bilansie.

A może lepiej zastosować system 24iValue działający, jak ekspert-rzeczoznawca, którego celem jest wycena aktywów, takich jak nieruchomość, marka, patent, know how, wycena akcji, wycena obligacji lub wycena przedsiębiorstwa.

Ten system ekspercki poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń. Dzięki wbudowanym autopodpowiedziom dowiesz się, jakie dane należy uwzględnić, aby uzyskać wiarygodny wynik wyceny. Dokonasz tego zgodnie z praktyką stosowaną przez specjalistów z tego obszaru

Większość z nas nie jest specjalistami z zakresu wycen i zapewne dlatego samodzielne ustalenie, jaka jest wartość rynkowa aktywów uważane jest za zadanie trudne do wykonania bez pomocy eksperta.

Ilość informacji do uwzględnienia w takiej wycenie oraz najczęściej śladowa wiedza na temat możliwych modeli wyceny rynkowej zwiększają ryzyko przeszacowania lub niedoszacowania wartości aktywa.

 Moduł o nazwie Wycena Rynkowa przygotowano z myślą o osobach, które dla własnych potrzeb muszą zmierzyć się z wyceną, mimo że nie są ekspertami z tego zakresu i nie dysponują czasem na szkolenia.

System używa do wyceny m.in. takich metod jak: metoda dochodowa, dyskontowanie przepływów pieniężnych, kalkulator NPV i metody wykorzystujące zestaw mnożników rynkowych. Wcale nie musimy się na tym znać, bo to wbudowane autpodpowiedzi prowadzą użytkownika przez kolejne etapy wyceny, podpowiadając m.in., co wpisać, skąd wziąć dane i w ten sposób wiodą prosto do wyniku.

Wycena przedsiębiorstwa, wycena marki, wycena akcji lub wycena obligacji czy też nieruchomości komercyjnej stają się wykonalne nawet dla laika w tej dziedzinie.

Dostępność systemu online 24h na dobę sprawia, że różnorakie wyceny możemy wykonywać , kiedy tylko potrzebujemy, a przy tym oszczędzamy dużo czasu i pieniędzy.

Film objaśniający

Wycena i wartość rynkowa

580zł przelewem lub kartą

Uzyskaj teraz stały dostęp do tego kalkulatora

Dostęp na 1 rok będzie najlepszy, gdy chcesz uzyskać stałą pomoc w takich obliczeniach, jak: wycena przedsiębiorstwa, wycena akcji, wycena marki (znaku towarowego), wycena nieruchomości komercyjnej, wycena zespołu aktywów lub gdy interesuje Cię dostęp do kalkulatora NPV.

Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X