Koszyk: 0

Zobacz, co sprawdzisz lub wyliczysz z 24iValue!

System 24iValue, to praktyczne narzędzie, które pomaga szybko i samodzielnie przygotować rachunek przepływów, wycenić instrumenty finansowe, wyliczyć wartość godziwą, podatek CIT, podatek odroczony, rezerwy, odpisy aktualizujące, ująć leasing w bilansie.

Wycena i wartość rynkowa

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne

Ten program pozwala wyceniać różnorakie aktywa, począwszy od nieruchomości skończywszy na wartościach niematerialnych i prawnych. Ustalenie wyceny jest szybkie i łatwe nawet dla osób bez doświadczenia.

Podstawowe funkcje:

wycena akcji, wycena obligacji lub wycena przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

wycena takich aktywów jak: marka, znak towarowy (logo) patent, know how.

możesz wycenić nieruchomość komercyjną (obiekt handlowy, wynajmowany biurowiec, magazyn)

kalkulator NPV oraz kalkulator wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Chcesz wycenić nieruchomość komercyjną (obiekt handlowy, wynajmowane biuro, magazyn)

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków 

brak ograniczeń co do ilości dokonywanych wycen, wprowadzanych poprawek, firm

nieograniczona ilość eksportów gotowego wyliczenia do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!


Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego programu:

dzięki zastosowaniu sprawdzonych metod wyceny aktywów oszczędzisz dużo czasu

pewność, że szacunki są na rozsądnym poziomie

oszczędność pieniędzy dzięki temu, że sam ustalisz jaka jest  wartość rynkowa (tutaj możesz wycenić biznes, markę, nieruchomość)

możliwość wyceny przy zastosowaniu kilku akceptowalnych metod 

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe 

Twoje obliczenia będą do wykorzystania w kolejnych wycenach (np. na kolejny okres lub gdy zmiana założeń) 

pomoc techniczna w cenie produktu

=> Chcesz zastosować różne metody wyceny przedsiębiorstw

=> Nie wiesz, jaka jest rozsądna wycena przedsiębiorstwa, które zamierzasz kupić

=> Interesuje Cię wycena akcji lub wycena obligacji, ale nie wiesz jak sprawdzić samodzielnie jej wiarygodność

=> Chcesz sprawdzić rynkowość oferty, którą dostałeś na sprzedaż (lub zakup) nieruchomości komercyjnej, akcji lub udziałów w firmie

=> Musisz zdyskontować przepływy pieniężne i potrzebny jest Ci kalkulator NPV lub kalkulator IRR


Wartość rynkowaWiększość z nas nie jest specjalistami z zakresu wycen i zapewne dlatego samodzielne ustalenie, jaka jest wartość rynkowa aktywów uważane jest za zadanie trudne do wykonania bez pomocy eksperta.

Ilość informacji do uwzględnienia w takiej wycenie oraz najczęściej śladowa wiedza na temat możliwych modeli wyceny rynkowej zwiększają ryzyko przeszacowania lub niedoszacowania wartości aktywa.

Moduł o nazwie Wycena Rynkowa przygotowano z myślą o osobach, które dla własnych potrzeb muszą zmierzyć się z wyceną, mimo że nie są ekspertami z tego zakresu i nie dysponują czasem na szkolenia.

System używa do wyceny m.in. takich metod jak: metoda dochodowa, dyskontowanie przepływów pieniężnych, kalkulator NPV i metody wykorzystujące zestaw mnożników rynkowych. Wcale nie musimy się na tym znać, bo to wbudowane autpodpowiedzi prowadzą użytkownika przez kolejne etapy wyceny, podpowiadając m.in., co wpisać, skąd wziąć dane i w ten sposób wiodą prosto do wyniku.

Wycena przedsiębiorstwa, wycena marki, wycena akcji lub wycena obligacji czy też nieruchomości komercyjnej stają się wykonalne nawet dla laika w tej dziedzinie.

Dostępność systemu online 24h na dobę sprawia, że różnorakie wyceny możemy wykonywać , kiedy tylko potrzebujemy, a przy tym oszczędzamy dużo czasu i pieniędzy.

Film objaśniający

Wycena i wartość rynkowa

Wycena instrumentów finansowych

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne

Ten kalkulator pozwala wycenić instrumenty finansowe dla celów bilansowych. Prowadzi "za rękę" przez cały proces wyceny.

Podstawowe funkcje:

opcja wyceny wg wartości godziwej lub wg skorygowanej ceny nabycia

możesz wycenić m.in. pożyczkę, kredyt i obligacje metodą skorygowanej ceny nabycia oraz wycenić kontrakty forward

szybka i łatwa wycena nawet przez osoby bez doświadczenia

intuicyjne wypełnianie danych potrzebnych do automatycznej wyceny instrumentów

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków wyceny

zgodność wycen z Rozporządzeniem MF oraz MSR 39

brak ograniczeń co do ilości przygotowywanych wycen, ich modyfikacji, firm

nieograniczona ilość eksportów gotowej wyceny do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!
Dalszy opis produktu24iValue działa, jak doświadczony księgowy lub specjalista od wycen, który ma wycenić instrumenty finansowe dla celów bilansowych.

Nasz system poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces wyceny, dzięki temu - nawet jak nie wiesz, co to stopa dyskontowa, jaki jest IRR wzór, wartość godziwa (np. kontrakty forward) albo skorygowana cena nabycia - to i tak samodzielnie dokonasz wymaganej wyceny. Dokonasz tego zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości (Rozporządzenie Ministra Finansów, MSR 39).

Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego kalkulatora:

oszczędzisz czas na wycenie  instrumentów finansowych

nie musisz znać niuansów wyceny wg  skorygowanej ceny nabycia, stopy IRR (IRR wzór jest wbudowany w system)

zyskasz pewność, że wycena jest dokonana prawidłowo

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe (np. harmonogram spłat)

Twoje obliczenia będą do wykorzystania w kolejnym okresie sprawozdawczym

pomoc techniczna w cenie produktu

=> Chcesz wiedzieć, jaka jest skorygowana cena nabycia dla dłużnych instrumentów finansowych, które musisz wycenić dla celów bilansowych

=> Szukasz łatwego w użyciu kalkulatora stopy IRR

=> Masz do wyceny dużą ilość kontraktów forward walutowych (lub towarowych) i szukasz narzędzia, z którym szybko je wycenisz dla celów bilansowych

=> Jesteś audytorem i szukasz narzędzi skracających czas badania wyceny instrumentów finansowych

Instrumenty finansowe
Zastanawiasz się, jak wycenić instrumenty finansowe

Chcesz wycenić kredyt, pożyczkę lub dłużne papiery wartościowe wg metodą skorygowanej ceny nabycia

Nie często liczysz stopę IRR, a potrzebujesz szybkiej pomocy

Musisz szybko wycenić kontrakt forward, ale nie wiesz jak to zrobić

Wartość godziwa instrumentu jest znana , ale chcesz ją sprawdzić przed jej zaksięgowaniem
Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa, jak ekspert, który ma wycenić instrumenty finansowe dla celów bilansowych.

Nasz system poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces wyceny, dzięki temu - nawet jak nie wiesz, co to stopa dyskontowa IRR, wartość godziwa (np. kontrakty forward) albo skorygowana cena nabycia - to i tak samodzielnie dokonasz wymaganej wyceny. Dokonasz tego zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości (Rozporządzenie Ministra Finansów, MSR 39).

Film objaśniający

Wycena instrumentów finansowych

Podatek Odroczony i Podatek CIT

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne

Ten program pozwala łatwo i szybko wyliczyć odroczony podatek dochodowy i podatek CIT. Prowadzi "za rękę" przez cały proces obliczeń.

Podstawowe funkcje:
  
narzędzie, które liczy podatek odroczony oraz podatek CIT

opcja szybkiego sprawdzenia rozsądności podatku dochodowego wykazanego w rachunku wyników

zgodność z aktualnym stanem przepisów podatku CIT i Ustawy o rachunkowości

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków obliczeń

szybka i łatwa kalkulacja podatku odroczonego możliwa nawet dla osoby bez doświadczenia

intuicyjne wypełnianie danych potrzebnych do wyliczenia podatku odroczonego i CIT

brak ograniczeń co do ilości kalkulacji, ich modyfikacji, firm, okresów
 
nieograniczona ilość eksportów gotowego wyliczenia do pliku excel lub PDF 

Dalszy opis produktu24iValue działa podobnie, jak doświadczony księgowy chcący wyliczyć odroczony podatek dochodowy i podatek CIT.

System prowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń, dzięki temu podatek odroczony oraz podatek CIT wyliczysz dobrze nawet bez znajomości tego zagadnienia. Taka pomoc bardzo przydaje się także, gdy znasz  się na podatku, ale na wszelki wypadek chcesz się niezależnie upewnić co do prawidłowości zobowiązania deklarowanego w CIT-8.

Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego programu:
     
oszczędzisz czas na liczeniu podatku odroczonego oraz zobowiązania do CIT-8

  nie musisz doszkalać się z zakresu podatku odroczonego

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe (np. zmiany kosztów)

Twoje obliczenia będą do wykorzystania w kolejnym okresie sprawozdawczym

pomoc techniczna w cenie produktu

=> Chcesz wyliczyć podatek CIT lub sprawdzić swoje wyliczenie dokonane przy użyciu innych narzędzi

=> Wyliczyłeś już CIT, ale nie masz nikogo, kto może sprawdzić Twoje wyliczenia zanim zadeklarujesz kwotę do urzędu skarbowego

=> Chcesz mieć dokument potwierdzający Twoje wyliczenie CIT, który dodatkowo wykaże, że zachowałeś należytą staranność przy liczeniu podatku

=> Jesteś audytorem i szukasz narzędzi skracających czas badania rozliczeń CIT i podatku odroczonego

Podatek odroczony


Podatek odroczony:
Podstawowa trudność to wiele różnic pomiędzy podejściem bilansowym, a podatkowym. Łatwo pogubić się podczas identyfikowania i obliczania różnic przejściowych, od których go naliczamy. Źle policzony podatek odroczony to zniekształcenie wyniku finansowego. Często mamy problem z ustaleniem, czy dana różnica to różnica przejściowa. Do tego dochodzi jeszcze ryzyko prostych błędów, takich jak pomyłka w znaku. 

Kiedy mamy wątpliwości, to czasami bez wsparcia zewnętrznych doradców prawidłowe wyliczenie podatku odroczonego jest trudne i czasochłonne. Doradcy nie zawsze poświęcają tyle czasu ile potrzebujemy, a nam brak nawyku bo najczęściej liczymy tylko raz do roku.

24iValue stworzyliśmy z myślą o osobach, które nie liczą podatku odroczonego na co dzień. Moduł podatek odroczony to intuicyjny sposób liczenia, zamiast szukania na piechotę możliwych przyczyn błędu. Zadbaliśmy nie tylko o standardowe różnice przejściowe ale także o ujęcie tych rzadziej występujących.  

24iValue przeprowadza przez cały proces liczenia podatku odroczonego, aż do ustalenia aktywów lub rezerwy z tytułu podatku odroczonego. Dzięki temu rozumiemy jakiego typu różnic przejściowych szukać i jak je ustalać. 24iValue pomaga łatwo sprawdzić logiczność i kompletność wprowadzanych różnic przejściowych Potrzebne są jedynie informacje z ksiąg rachunkowych. Całość jest intuicyjna i korzystanie nie wymaga dodatkowego szkolenia.

Automatyczny proces liczenia i mniejsze ryzyko błędu, jakie zapewnia 24iValue pozwala jednorazowo oszczędzić nawet cały dzień pracy. Dodatkowo moduł podatku odroczonego i inne moduły dostępne są na żądanie więc mamy dostęp do naszego doradcy 24 godziny na dobę, wraz z wydrukiem wyniku i rekomendacją.


Podatek dochodowy od osób prawnych:
Występuje wiele różnic pomiędzy podejściem bilansowym a podatkowym co zwiększa ryzyko popełnienia błędu. Dlatego podatek CIT zaliczamy do kategorii skomplikowanych. Do tego dochodzi częstotliwość liczenia, nawet co miesiąc, a przecież są też inne księgowe obowiązki.

Trudność liczenia CIT i konieczna precyzja przekładają się na dużą czasochłonność tego zadania, a i tak nie mamy pewności, że wyliczenie jest poprawne.   Niepokój, czy wszystko dobrze wyliczyliśmy nie pozwala spokojnie zasnąć Bo ostatecznie to kto odpowiada za błędy? Aby zmniejszyć ryzyko możemy zaangażować zewnętrznych doradców, a to wiąże się z kosztami.

24iValue jest przede wszystkim dla tych, po których już nikt nie sprawdza wyliczenia CIT, a którym zależy na zmniejszeniu ryzyka. Zaawansowana wiedza podatkowa nie jest wymagana. Podpowiedzi i pytania, które pojawiają się w trakcie liczenia CIT z 24iValue prowadzą użytkownika za rękę. Z 24iValue  samodzielnie i niezależnie sprawdzimy, to co przygotujemy. Zmniejszymy ryzyko powielenia błędów, które mogą się przytrafić kiedy dokonujemy samo-sprawdzenia w sposób tradycyjny. Właściwie wystarczą informacje, które mamy już w księgach rachunkowych.  

Dzięki 24iValue możemy zaoszczędzić jednorazowo nawet cały dzień pracy. To sporo czasu! 24 godzinna dostępność serwisu na żądanie to wsparcie przez całą dobę i cały rok Po sprawdzaniu CIT i wydrukowaniu wyniku oraz konkluzji możemy skuteczniej wykazać, zachowanie należytej staranności podczas ustalania podatku.

Film objaśniający

Podatek Odroczony i Podatek CIT

Rachunek Przepływów Pieniężnych

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne

Ten program pozwala przygotować rachunek przepływów pieniężnych. Prowadzi "za rękę" przez cały proces tworzenia tego zestawienia.

Zalety:

opcja sporządzania rachunku przepływów wg Ustawy o rachunkowości lub wg MSR

szybkie i łatwe sporządzenie przepływów pieniężnych nawet przez osoby bez doświadczenia

intuicyjne wypełnianie danych potrzebnych do automatycznego przygotowania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków

automatyczny import danych bilansowych 

brak ograniczeń co do ilości przygotowywanych zestawień, wprowadzanych poprawek, firm

nieograniczona ilość eksportów gotowego rachunku przepływów do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!
Dodatkowy opis produktu24iValue działa podobnie, jak doświadczony księgowy chcący sporządzić rachunek przepływów pieniężnych.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces tworzenia tego zestawienia, dzięki temu sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych sporządzisz dobrze nawet bez znajomości tego zagadnienia. Nasz system przydaje się także, gdy znasz  się na przepływach pieniężnych, ale na wszelki wypadek chcesz niezależnie sprawdzić swoje wyliczenia. To bardzo duża pomoc, gdy odpowiadasz za roczne sprawozdanie finansowe, którego częścią jest sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Wybierasz kalkulator 24iValue i…

masz więcej czasu dla siebie, bo zestawienie przepływów robisz szybko i bez zbędnych szkoleń

masz pewność, że rachunek przepływów pieniężnych jest zrobiony dobrze

masz dostęp do swoich obliczeń kiedy tylko chcesz i na każdym urządzeniu

wykorzystasz swoje obliczenia w przyszłości, gdy będziesz potrzebować kolejnych wersji zestawienia

możesz liczyć na naszą pomoc zawsze gdy jej potrzebujesz 

=> Nie wiesz, jak wyliczyć niektóre przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, a musisz szybko sporządzić sprawozdanie z przepływów pieniężnych

=> Musisz szybko wyliczyć przepływy pieniężne, ale masz podstawową wiedzę księgową, nie znasz się na przygotowaniu tego sprawozdania, a przy tym nie masz czasu na ewentualne szkolenia

=> Nie masz pewności, czy dobrze wyliczyłeś wartości poszczególnych przepływów pieniężnych i szukasz narzędzia, które niezależnie sprawdzi to co przygotowałeś

=> Nie wiesz, jak zaprezentować niestandardowe transakcje w przepływach pieniężnych

=> Jesteś audytorem i szukasz narzędzi skracających czas badania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych

Przepływy pieniężne


Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Prawidłowe sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych, to trudne zadanie Ilość informacji do uwzględnienia oraz wątpliwości związane z przypisaniem zdarzeń do właściwej grupy przepływów zwiększają ryzyko popełnienia błędu. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych robimy raz do roku dlatego trudno się z nim "zaprzyjaźnić". Zajmuje masę czasu, a i tak brak gwarancji, że jest sporządzone prawidłowo. Niejednokrotnie trudno się obejść wsparcia doradcy, a to kosztuje.  

Nawet drobna różnica w przepływach pieniężnych może wynikać z bardzo dużych różnic "w jedną i w drugą stronę". Trzeba zachować kontrolę nad poszczególnymi wyliczeniami roboczymi i nad znakami wprowadzanych kwot. Zawsze znajdzie się jakaś specyficzna transakcja, która może zaskoczyć wcześniej wypracowane sposoby liczenia przepływów. W przepływach łatwo się pomylić.

Moduł 24iValue Przepływy Pieniężne został stworzony z myślą o osobach, które nie ustalają przepływów pieniężnych na co dzień. Dzięki autopodpowiedziom sprawozdanie z przepływów samodzielnie może przygotować nawet osoba z niedużym doświadczeniem w księgowości. Z 24iValue nie gubimy się podczas liczenia przepływów. Po każdym etapie wprowadzania danych sprawdzana jest ich spójność i logiczność. To praktycznie wyklucza wystąpienie błędnych niezgodności między zmianą bilansową środków pieniężnych a sumą przepływów pieniężnych.

24iValue pomaga w ujęciu wielu typów rzadko występujących zdarzeń, które bez dodatkowego doszkalania się trudno jest prawidłowo zaklasyfikować. Dostępność serwisu 24 godziny na dobę sprawia, że możemy ustalać przepływy pieniężne kiedy tylko potrzebujemy; a dodatkowo, możliwość eksportu wyników obliczeń umożliwia łatwe zaimportowanie gotowego zestawienia  przepływów pieniężnych do sprawozdania finansowego.

Film objaśniający

Rachunek Przepływów Pieniężnych

Utrata wartości - Środki Trwałe

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne


Chcesz zobaczyć, czy wystąpiły przesłanki trwałej utraty wartości i czy potrzeba dokładnych testów

Nie wiesz, jak przeprowadzić test na utratę wartości aktywów trwałych, wyliczyć średnioważony koszt kapitału (WACC) lub wolne przepływy pieniężne

Nie wiesz, jak ustalić wartość użytkową aktywów trwałych

Chcesz wyliczyć rozsądną wartość odpisu na środki trwałe
Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert, który chce przeprowadzić test na trwałą utratę wartości środków trwałych.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces testowania, dzięki temu nawet gdy nie znasz się na tym trudnym zagadnieniu, samodzielnie dokonasz analizy przesłanek utraty wartości środków trwałych lub wyliczysz odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. Dokonasz tego zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości (polskie przepisy o rachunkowości, MSR 36).

Dzięki 24iValue samodzielnie i z łatwością przeprowadzisz skomplikowane testy na utratę wartości, a zaoszczędzić możesz nawet kilka dni pracy.

Tego modułu eksperckiego potrzebujesz, gdy musisz szybko sprawdzić, czy wystąpiły przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych lub by wyliczyć odpis aktualizujący środki trwałe.

Przyda się zwłaszcza wtedy, gdy nie wiesz jak ustalać odpowiednią stopę dyskontową i przepływy pieniężne potrzebne do przeprowadzenia testu na trwałą utratę wartości.

=> Chcesz szybko i bez konieczności dodatkowych szkoleń przeprowadzić test na utratę wartości aktywów trwałych

=> Szukasz podpowiedzi odnośnie wysokości stopy dyskontowej lub nie wiesz, jak liczyć stopę dyskontową, albo jak dyskontować przepływy pieniężne

=> Chcesz ustalić wiarygodną wartość odpisu aktualizującego wartość firmy

=> Jesteś audytorem i szukasz narzędzi pozwalających szybko sprawdzić lub przeprowadzić test na utratę wartości aktywów trwałych

Testowanie na trwałą utratę wartości


Testy na trwałą utratę wartości środków trwałych

Testowanie na trwałą utratę wartości, to jedno z bardziej skomplikowanych zadań, przed którymi stajemy jako księgowi czy też audytorzy. Wymaga się od nas zaawansowanej wiedzy. Musimy znać się na tworzeniu prognoz przepływów pieniężnych, ustalaniu stóp dyskontowych, dyskontowaniu przepływów, wycenach rynkowych. Pewnie dlatego często przyjmuje się, że nie jest możliwe, aby trwała utrata wartości nastąpiła i nie robimy nic aby to potwierdzić, nawet nie sprawdzamy czy rzeczywiście nie ma ku temu przesłanek. To może jednak skutkować poważnym błędem w wycenie aktywów.

Bez wsparcia specjalistów posiadających zaawansowaną wiedzę, prawidłowe wykonanie całego testu wydaje się praktycznie nie wykonalne, a bez dobrej znajomości matematyki finansowej skazane na błąd. A co gdy test na utratę wartości aktywów trwałych staje się konieczny? Poza tym, tak czy inaczej, przynajmniej raz w roku mamy przecież obowiązek przeprowadzenia analizy wystąpienia przesłanek utraty wartości.

Jeżeli zajdzie ryzyko utraty wartości aktywa trwałego, to bardzo dużo czasu zajmuje nam ustalanie właściwej stopy dyskontowej, dużo czasu wymaga także wyliczenie prognoz wolnych przepływów pieniężnych, a dodatkowym wyzwaniem jest także podział odpisu aktualizującego między różne grupy aktywów trwałych. Właściwie na każdym kroku nie trudno o błąd.

24iValue stworzyliśmy między innymi z myślą o osobach, które kompletnie nie wiedzą jak zmierzyć się z testem na utratę wartości; z pomocą naszego serwisu nawet osoba, która pierwszy raz w życiu zabiera się za test na trwałą utratę wartości wykona go zgodnie ze sztuką. Dzięki 24iValue do wykonania testu na trwałą utratę wartości nie jest potrzebne zgłębianie wiedzy z zakresu matematyki finansowej i rachunkowości zarządczej oraz wycen rynkowych. Wystarcza pomoc i wyjaśnienia oraz podpowiedzi, które pojawiają się w trakcie przeprowadzania testu w module na środki trwałe. Nie potrzebujemy zaawansowanego kalkulatora finansowego, licznych arkuszy kalkulacyjnych czy mnóstwa obliczeń.

Teraz mamy wszystko w jednym miejscu. Z 24iValue samodzielnie przeprowadzimy cały test na utratę wartości.

Film objaśniający

Utrata wartości - Środki Trwałe

Leasing Finansowy w Bilansie

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne

Chcesz rozsądzić, czy dana umowa to leasing finansowy czy leasing operacyjny

Nie wiesz jak dyskontować raty leasingowe i jak obliczyć wartość bieżącą zobowiązań leasingowych

Chcesz sprawdzić swoje wyliczenie zobowiązań leasingowych za pomocą niezależnego narzędzia

Chcesz wyliczyć wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) dla umowy leasingowej
Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert, który chce ująć leasing finansowy w bilansie. System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces analiz i obliczeń, dzięki temu nawet gdy nie znasz się na tym trudnym zagadnieniu, samodzielnie ustalisz czy dana umowa, to leasing finansowy lub operacyjny, wyliczysz wartość początkową przedmiotu leasingu oraz ustalisz zdyskontowaną wartość zobowiązań leasingowych na dowolny moment bilansowy.

Nasz system pozwala również dokonywać wyliczeń dla umów leasingu w walutach obcych oraz ustalić stopę procentową (np. IRR) odpowiednią do dyskontowania płatności leasingowych.

Korzystając z 24iValue zminimalizujesz ryzyko błędu w bilansowym ujęciu leasingu finansowego. Wbudowana pomoc i wyjaśnienia, a także przystępny sposób liczenia kwot związanych z leasingiem finansowym, spowodują, że zaoszczędzisz sporo czasu na tym zadaniu.

Poradzisz sobie nawet wtedy, gdy nie wiesz, co to leasing! Łatwo i jednoznacznie rozstrzygniesz, czy to leasing finansowy, czy operacyjny.

=> Nie dokonujesz analizy umów leasingowych zbyt często i nie dokonujesz związanych z nimi wyliczeń,  a potrzebujesz szybkiej pomocy w tym temacie

=> Nie wiesz, jak ustalić okres użytkowania i jak wyliczyć amortyzację przedmiotu leasingu finansowego

=> Jesteś audytorem i szukasz narzędzi skracających czas badania umów leasingu finansowego lub leasingu operacyjnego

Kalkulator leasingu finansowego


Leasing finansowy - bilansowe ujęcie

Ujęcie leasingu finansowego w księgach to trudne zadanie. Rozsądzenie, czy mamy do czynienia z leasingiem finansowym, czy operacyjnym ?to pestka? w porównaniu do tego, co trzeba robić dalej. Wymaga się od nas wiedzy na temat wewnętrznej stopy zwrotu oraz dyskontowania rat leasingowych. Nieznajomość tych zasad może doprowadzić do błędów w księgowym ujęciu leasingu.

Ustalenie wartości początkowej przedmiotu leasingu i zobowiązania jest bardzo trudne, jeśli nie używamy zaawansowanych arkuszy kalkulacyjnych. Pytanie tylko, czy rozumiemy, jak takie arkusze działają i co, skąd się bierze?? Jest sporo danych, które trzeba wziąć pod uwagę, jak np. cały harmonogram spłat rat leasingu. To jest bardzo trudne i pracochłonne.

24iValue stworzyliśmy między innymi z myślą o osobach, które nie mają zbyt dużo czasu na dokonywanie wyliczeń związanych z leasingiem finansowym. Z pomocą naszego serwisu nawet osoba, która nigdy nie dokonywała takich wyliczeń, wykona je szybko i dobrze.

24iValue nie działa jak zwykły arkusz kalkulacyjny do leasingu finansowego. To co jest potrzebne, wpisujemy tylko raz na specjalnym formularzu online. Wiemy, co wpisać i skąd wziąć informacje, bo wbudowano auto-podpowiedzi, które pojawiają się w trakcie przeprowadzania obliczeń.

Na koniec otrzymujemy zestawienie wartości zobowiązań leasingowych, wartość księgową przedmiotu leasingu, kwotę amortyzacji, kwotę odsetek i rat leasingowych. Takie zestawienie możemy użyć, nie tylko dla celów księgowych, ale także do wyliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

Film objaśniający

Leasing Finansowy w Bilansie

Rezerwy na Zobowiązania i Świadczenia

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne

Nasz kalkulator pozwala liczyć rezerwy na naprawy gwarancyjne, rezerwy na niewykorzystane urlopy lub rezerwy na odprawy emerytalne. Prowadzi "za rękę" przez cały proces obliczeń tego typu szacunków.

Podstawowe funkcje:

liczenie rezerw zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości i MSR

ustalanie, czy należy rozpoznać rezerwę czy raczej zobowiązanie warunkowe

szybkie i łatwe szacowanie kwot rezerw nawet przez osoby bez doświadczenia

intuicyjne wypełnianie danych potrzebnych do automatycznego wyliczenia rezerw 

czytelna pomoc i wyjaśnienia pojawiające się w trakcie kolejnych kroków 

brak ograniczeń co do ilości kalkulowanych rezerw, wprowadzanych poprawek, firm 

nieograniczona ilość eksportów gotowego wyliczenia do pliku excel lub PDF
Skorzystaj już teraz!
Dalszy opis produktu24iValue działa podobnie, jak doświadczony księgowy lub audytor, który chce policzyć rezerwy na zobowiązania, w tym rezerwy na świadczenia pracownicze.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces analiz i obliczeń, dzięki temu nawet gdy nie znasz się na tych trudnych szacunkach, samodzielnie ustalisz, czy spełnione zostały kryteria rozpoznania rezerw na zobowiązania oraz wyliczysz rezerwę na naprawy gwarancyjne, rezerwę na niewykorzystane urlopy lub rezerwy aktuarialne na odprawy emerytalne. `

Zobacz, co zyskasz dzięki wykorzystaniu naszego programu:

dzięki zastosowaniu tylko sprawdzonych metod liczenia rezerw oszczędzisz dużo czasu

pewność, że szacunki rezerw są na rozsądnym poziomie

oszczędność pieniędzy dzięki samodzielnemu wyliczeniu rezerwy na odprawy emerytalne

dostęp przez całą dobę i możliwość modyfikowania obliczeń, gdy tylko zmienią się dane wejściowe (np. ilość pracowników, dni urlopu, koszty napraw) 

Twoje obliczenia będą do wykorzystania lub aktualizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym

pomoc techniczna w cenie produktu

=> Szukasz sposobów na wiarygodne liczenie rezerw przy bardzo małej ilości informacji

=> Wyliczyłeś rezerwę, ale nie masz nikogo, kto mógłby sprawdzić Twoje wyliczenia

=> Jesteś audytorem i szukasz narzędzi pozwalających szybko zbadać lub wyliczyć rezerwę na urlopy albo rezerwę na naprawy gwarancyjne lub upewnić się odnośnie zasadności tworzenia rezerwy

Rezerwy na zobowiązania


Rezerwy aktuarialne na odprawy emerytalne i inne rezerwy na zobowiązania

Wiarygodny szacunek rezerw to niełatwe zadanie przed którym często stają księgowi. Wymaga dużego doświadczenia, dostosowania do specyfiki firmy i zdarzeń, które w niej zachodzą. Nie rzadko trzeba stosować zaawansowane metody szacowania, rachunku prawdopodobieństwa bądź dyskontowania przepływów pieniężnych (przykład: rezerwy na odprawy emerytalne).

Podczas ustalania szacunków można zabrnąć w ślepy zaułek. Wymyślanie skomplikowanych sposobów na ustalenie wartości rezerwy może kosztować masę czasu.  Często pożądany efekt można osiągnąć stosując dużo łatwiejsze metody, sprawdzone już w praktyce przez innych. Jeżeli nie uwzględnimy specyfiki firmy i zdarzeń, które w niej zachodzą, to rezerwa może nie być dostosowana do tego co zajdzie w przyszłości. Pominięcie rachunku prawdopodobieństwa może doprowadzić do poważnych błędów.

24iValue moduł rezerw to odpowiedź dla tych, którzy szukają prostego i szybkiego sposobu na ustalenie wiarygodnego szacunku rezerw, np. rezerwy na naprawy gwarancyjne i reklamacje czy urlopy, rezerwy na odprawy emerytalne. 24iValue przeprowadziło nas za rękę, podpowiadając możliwe rozwiązania. Dzięki temu liczenie rezerw staje się bardzo łatwe i niezbyt czasochłonne. 24iValue na podstawie niedużej ilości informacji pomaga w ustaleniu rezerw dostosowanych do tego co dzieje się w firmie.

Zamiast szukać zaawansowanych metod szacowania i ekstrapolowania wystarczy skorzystać z wbudowanych w serwis  intuicyjnych i szybkich sposobów na szacowanie wybranych rezerw. 24iValue zaoszczędzi nie tylko Twój czas, ale także czas innych osób z firmy, zaangażowanych w proces zdobywania informacji niezbędnych do liczenia rezerw.

Film objaśniający

Rezerwy na Zobowiązania i Świadczenia

Odpis na Zapasy Zalegające

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne


Nie masz pomysłu, jak szybko i bez większego wysiłku wyliczyć odpis na zapasy

Masz szczątkową ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz wiarygodnie wyliczyć rezerwę na zapasy
 
Chcesz szybko sprawdzić czy wyliczony odpis na zapasy wolnorotujące nie ma istotnych błędów
Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert księgowo-audytorski, który chce wyliczyć odpis aktualizujący zapasy zalegające.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń, dzięki temu odpisy na zapasy oszacujesz rozsądnie nawet bez znajomości tego zagadnienia.

Ten moduł ekspercki będzie bardzo pomocny, gdy nie wiesz, jak wyliczyć odpis na zapasy, zwłaszcza gdy masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz coś szybko i wiarygodnie wyliczyć.

Wykorzystaj go także do sprawdzania prawidłowości już ustalonych odpisów, zwłaszcza, gdy nie możesz liczyć na szybką i niezależną weryfikację Twoich wyliczeń przez kogoś innego.

=> Chcesz sprawdzić czy wyliczony odpis nie ma istotnych błędów, ale nie możesz liczyć na szybką i niezależną weryfikację Twoich wyliczeń przez inną osobę

=> Chcesz ocenić prawidłowość polityki rachunkowości dotyczącej tworzenia odpisów na zapasy, którą stosuje Twoja firma

=> Jesteś audytorem i szukasz narzędzi, które pomogą szybko sprawdzić rozsądność odpisów aktualizujących zapasy lub prawidłowość polityki ich tworzenia

Odpis na zapasy


Odpisy na zapasy, odpisy na należności

Ustalenie zasad tworzenia odpisów na należności lub zapasy, tak aby były dostosowane do rzeczywistości i specyfiki firmy, to nie lada wyzwanie. Jak określić właściwy procent odpisu na  należności lub zapasy i w jaki sposób weryfikować raz przyjętą metodologię? 

Błędne zasady tworzenia odpisów mogą prowadzić do wypaczenia wyniku finansowego; Jeżeli nie uwzględnimy specyfiki firmy i zdarzeń, które w niej zachodzą, to odpis nie będzie adekwatny do tego co w przyszłości nastąpi. Kiedy nie mamy pomysłu jak weryfikować prawidłowość przyjętej polityki tworzenia odpisów, to albo można jej nie weryfikować wcale, choć to ewidentny błąd, albo można szukać różnych sposobów na sprawdzanie odpisów, ale to może kosztować dużo czasu i nie gwarantuje, że ocena stosowanych zasad będzie właściwa.

Teraz pożądany efekt możemy osiągnąć stosując łatwiejsze metody, przetestowane w praktyce przez innych. Dzięki 24iValue każdy może nauczyć się samodzielnie weryfikować odpisy aktualizujące metodami stosowanymi przez audytorów. Testowanie odpisów na należności i zapasy staje się przystępne i łatwe. 24iValue przychodzi z pomocą osobom, które nie mają pomysłu  jak w prosty sposób  ustalić wiarygodną wartość odpisu.

Oszczędzamy masę czasu. Nie potrzebujemy zaawansowanych metod szacowania odpisów. W końcu nie musimy zgadywać jaka powinna być ich rozsądna wartość. Z 24iValue czas oszczędza nie tylko osoba szacująca odpis, ale także pracownicy organizujący informacje niezbędne do ich liczenia. Wszystko dzięki niewielkiej ilości informacji jakie potrzebuje 24iValue do ustalenia rozsądnej wartości odpisu.

W końcu dostępne jest narzędzie, które pozwala niezależnie zweryfikować prawidłowość stosowanej polityki tworzenia odpisów. Odpis nie jest oderwany od rzeczywistości; bo 24iValue wiąże weryfikację ze zdarzeniami z przeszłości firmy.

Film objaśniający

Odpis na Zapasy Zalegające

Odpis na Należności Wątpliwe

 • Zalety kalkulatora
 • Korzyści dla Ciebie
 • Dodatkowe zastosowania
 • Inne


Nie masz pomysłu jak szybko wyliczyć odpis aktualizacyjny na należności z tyt. dostaw i usług

Masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz wiarygodnie wyliczyć odpis na należności

Chcesz szybko sprawdzić w niezależnym systemie, czy wyliczona rezerwa na należności handlowe nie jest błędna

Skorzystaj już teraz!
Opis modułu24iValue działa podobnie, jak ekspert księgowo-audytorski, który chce wyliczyć odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw i usług.

System poprowadzi Cię "za rękę" przez cały proces obliczeń, dzięki temu odpisy na należności przeterminowane i bieżące oszacujesz rozsądnie nawet bez znajomości tego zagadnienia.

Ten moduł ekspercki warto wykorzystać, gdy nie wiesz, jak ustalić ile wynosi odpis należności, zwłaszcza gdy masz ograniczoną ilość informacji i tylko na ich podstawie musisz coś szybko i wiarygodnie wyliczyć. 

Ten moduł może także posłużyć, jako narzędzie sprawdzające prawidłowość już ustalonych odpisów, zwłaszcza, gdy nie możesz liczyć na szybką i niezależną weryfikację Twoich wyliczeń przez kogoś innego.

=> Chcesz sprawdzić czy wyliczony już odpis aktualizacyjny nie ma istotnych błędów, ale nie możesz liczyć na szybką i niezależną weryfikację Twoich wyliczeń przez inną osobę

=> Chcesz sprawdzić prawidłowość stosowanej polityki rachunkowości dotyczacej tworzenia odpisów na należności handlowe (bieżące i przeterminowane)

=> Jesteś audytorem i szukasz narzędzi, które pomogą szybko sprawdzić rozsądność odpisów aktualizujących należności lub prawidłowość polityki ich tworzenia

Odpis na należności


Odpisy na należności, Odpisy na zapasy

Ustalenie zasad tworzenia odpisów na należności lub zapasy, tak aby były dostosowane do rzeczywistości i specyfiki firmy, to nie lada wyzwanie. Jak określić właściwy procent odpisu na  należności lub zapasy i w jaki sposób weryfikować raz przyjętą metodologię? 

Błędne zasady tworzenia odpisów mogą prowadzić do wypaczenia wyniku finansowego; Jeżeli nie uwzględnimy specyfiki firmy i zdarzeń, które w niej zachodzą, to odpis nie będzie adekwatny do tego co w przyszłości nastąpi. Kiedy nie mamy pomysłu jak weryfikować prawidłowość przyjętej polityki tworzenia odpisów, to albo można jej nie weryfikować wcale, choć to ewidentny błąd, albo można szukać różnych sposobów na sprawdzanie odpisów, ale to może kosztować dużo czasu i nie gwarantuje, że ocena stosowanych zasad będzie właściwa.

Teraz pożądany efekt możemy osiągnąć stosując łatwiejsze metody, przetestowane w praktyce przez innych. Dzięki 24iValue każdy może nauczyć się samodzielnie weryfikować odpisy aktualizujące metodami stosowanymi przez audytorów. Testowanie odpisów na należności i zapasy staje się przystępne i łatwe. 24iValue przychodzi z pomocą osobom, które nie mają pomysłu  jak w prosty sposób  ustalić wiarygodną wartość odpisu.

Oszczędzamy masę czasu. Nie potrzebujemy zaawansowanych metod szacowania odpisów. W końcu nie musimy zgadywać jaka powinna być ich rozsądna wartość. Z 24iValue czas oszczędza nie tylko osoba szacująca odpis, ale także pracownicy organizujący informacje niezbędne do ich liczenia. Wszystko dzięki niewielkiej ilości informacji jakie potrzebuje 24iValue do ustalenia rozsądnej wartości odpisu.

W końcu dostępne jest narzędzie, które pozwala niezależnie zweryfikować prawidłowość stosowanej polityki tworzenia odpisów. Odpis nie jest oderwany od rzeczywistości; bo 24iValue wiąże weryfikację ze zdarzeniami z przeszłości firmy.

Film objaśniający

Odpis na Należności Wątpliwe

Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X