Koszyk: 0

Więcej o firmie VALUE i systemie 24iValue

VALUE to firma udostępniająca w Polsce system kalkulatorów eksperckich 24iValue - pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary wycen, księgowości, sprawozdawczości finansowej.

24iValue to praktyczne narzędzie, które pozwala użytkownikowi szybko, samodzielnie i bez żadnych szkoleń przygotować rachunek przepływów pieniężnych, wyliczyć wartość rynkową (godziwą) wielu rodzajów aktywów, podatek CIT, podatek odroczony, wycenić instrumenty finansowe wg skorygowanej ceny nabycia, kontrakty forward, oszacować rezerwy na zobowiązania (w tym aktuarialne), odpisy aktualizujące zapasy, należności oraz odpisy na środki trwałe z tytułu trwałej utraty wartości, ująć leasing finansowy dla celów bilansowych.

To jest idealne rozwiązanie dla osób, które potrzebują praktycznego wsparcia, którym nie wystarcza teoria dostępna na portalach dostarczających wiedzę z tego zakresu. Dzięki 24iValue zbędne stają się częste zewnętrzne i wewnętrzne konsultacje, telefoniczne lub mailowe dotyczące powyższych zagadnień. Jeśli takie konsultacje wiążą się z kosztami, to na pewno zastosowanie 24iValue je obniży. Obniża też koszty szkoleń, gdyż prowadzi za rękę przez cały proces obliczeń, dzięki temu może je dokonać nawet osoba, która nie zna się na danym specjalistycznym zagadnieniu. Część szkoleń staje się w tym momencie zbędna. 24iValue usprawnia pracę i pozwala zaoszczędzić masę czasu.

Na system 24iValue składa pakiet usług elektronicznych dostarczanych on-line przez stronę www, które adresowane są głównie do właścicieli firm, decydentów, księgowych i dyrektorów finansowych, działów sprawozdawczości, biur rachunkowych, a także do kontrolerów finansowych, audytorów wewnętrznych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych, pracujących dla lub obsługujących małe, średnie i duże firmy. Wersja polska Serwisu opiera się na przepisach i standardach rachunkowości oraz zasadach ustalania podatku dochodowego CIT obowiązujących w Polsce dla okresów obrachunkowych i podatkowych rozpoczynających się po 1 stycznia 2012 r.

Serwis 24iValue nie skupia się na prezentowaniu treści merytorycznych, przepisów, interpretacji, orzecznictwa itp., lecz kładzie nacisk na praktyczne rozwiązania problemów. Wsparcie, które dzięki serwisowi 24iValuet otrzymują jego użytkownicy, wynika z innowacyjnej aplikacji internetowej łączącej szereg profesjonalnych technik i metod z rozbudowanym systemem podpowiedzi i pomocy. Dzięki takiemu połączeniu użytkownicy serwisu mogą samodzielnie przygotowywać lub sprawdzać kluczowe kalkulacje z wykorzystaniem profesjonalnych i sprawdzonych metod i to bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy z tego obszaru. Serwis wnosi niezależność do przeliczeń dokonywanych przez użytkownika i pomaga obiektywnie ocenić ich prawidłowość.

Pomysłodawcą i merytorycznym twórcą serwisu jest Sławomir Ekman, biegły rewident, audytor ACCA. Swoje doświadczenie i kwalifikacje zdobywał w jednej z wiodących firm doradczych na Świecie. Doradzał, uczestniczył lub nadzorował badania setek przedsiębiorstw różnej wielkości, które raportowały wg różnych standardów rachunkowości i sprawozdawczości (m.in. polskie, międzynarodowe, brytyjskie, niemieckie). Właśnie dzięki dużemu doświadczeniu w audycie oraz szerokiej znajomości problematyki księgowo-sprawozdawczej i wycen możliwe było wypracowanie narzędzi serwisu 24iValue, który mimo, iż jest innowacyjny, potrafi pomóc użytkownikom na szereg sprawdzonych sposobów.

Serwis 24iValue w tym znaki graficzne i słowne nazw Serwisu (logo, 24iValue), oprogramowanie Serwisu, a także wszelkie materiały i treści udostępniane za pośrednictwem Serwisu, rozwiązania graficzne Serwisu oraz przyjęte w nim inne rozwiązania podlegają ochronie określonej w przepisach ochrony własności intelektualnej, w tym mających bezpośrednie zastosowanie przepisach prawa międzynarodowego.

Wygląd, zasady działania oraz koncepcja Serwisu 24iValue stanowią zastrzeżony wzór przemysłowy i podlegają ochronie na zasadach określonych w prawie własności przemysłowej.

Właściciel i Administrator Serwisu 24iValue oraz wszelkich praw autorskich:
VALUE Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, 81-361, przy ul. Mściwoja 9/10a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000374259, NIP 586-226-29-76, REGON 221152658.
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X