Koszyk: 0

Podatek CIT

Szczególne rodzaje przychodów oraz nieodpłatne świadczenia:
  • otrzymanie świadczenia nieodpłatnie lub po cenie niższej od wartości rynkowej, za które w normalnych warunkach konieczne byłoby dokonanie zapłaty / zapłaty w wyższej wysokości
  • wyjątki to np. dotacje na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych

Problemy praktyczne:
  • identyfikacja świadczeń otrzymanych nieodpłatnie lub jedynie częściowo odpłatnie, w szczególności w relacjach z podmiotami powiązanymi
  • określenie wartości przychodu (co do zasady) na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku
Wszystkie e-kursy Wstecz System 24iValue DALEJ
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X