Koszyk: 0

Jednoczesne ustalanie Podatku Odroczonego oraz Podatku CIT

Jak wyliczyć odroczony podatek dochodowy i CIT za jednym razem ...?

Poniższa kalkulacja pokazuje, w jaki sposób wyliczenie podatku dochodowego dla CIT-8 wynika z wyliczenia podatku odroczonego (i odwrotnie). Warto wiązać ze sobą te dwa wyliczenia, aby zmniejszyć ryzyko błędu.31.12.2023 Rok 2023 31.12.2022
A Zysk brutto ----- 500 000 -----
B Różnice trwałe
PFRON ----- 15 000 -----
Odsetki budżetowe ----- 5 000 -----
C Ujemne różnice przejściowe
Rezerwy na świadczenia emerytalne 400 000 150 000 250 000
Odpis na zapasy 80 000 (45 000) 125 000
D Dodatnie różnie przejściowe
Szybsza amortyzacja podatkowa niż księgowa (150 000) (50 000) (100 000)
Dodatnie niezrealizowane różnice kursowe ----- 75 000 (75 000)
E Podstawa podatku odroczonego /
Podstawa CIT
330 000 650 000 200 000
Podatek Odroczony 31.12.2023 Podatek CIT za 2023 Podatek Odroczony 31.12.2022
E Podstawa podatku odroczonego /
Podstawa CIT
330 000 650 000 200 000
F Podatek CIT (podatek bieżący) (123 500)
G Aktywa z tyt. podatku odroczonego /
Zmiana podatku odroczonego
62 700 24 700 38 000
H Podatek dochodowy w rachunku wyników (98 800)Wszystkie e-kursy Wstecz System 24iValue DALEJ
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X