Koszyk: 0

Jednoczesne ustalanie Podatku Odroczonego oraz Podatku CIT

Szybkie sprawdzenie wyliczenia podatku dochodowego:
  • Wynik brutto z rachunku wyników
  • korygujemy o różnice trwałe okresu (koszty trwale NKUP dodajemy, a przychody nigdy nie podlegające opodatkowaniu odejmujemy)
  • w ten sposób uzyskujemy podstawę nominalną, którą mnożymy przez minus 19%,
  • w ten sposób uzyskujemy podatek wg stawki nominalnej
  • Jeżeli podatek rzeczywisty = podatkowi wg stawki nominalnej, to niskie ryzyko błędu
Na tej podstawie działa szybki kalkulator podatku dochodowego 24iValue. Wypróbuj jak to działa w praktyce!

Przyczyny różnicy
  • Jeżeli podatek rzeczywisty jest RÓŻNY od podatku wg stawki nominalnej, to duże ryzyko błędu chyba, że ujęto:
  • korekty wyceny na BO lub BZ (np. odpis aktualizujący aktywów w odniesieniu do strat podatkowych)
  • korektę CIT za lata poprzednie ujęta w bieżącym roku obrotowym
  • część podatku odroczonego bezpośrednio w kapitale z akt. wyceny
  • Jeśli żadne z powyższych, to prawdopodobnie są błędy w wyliczeniu CIT lub odroczonego na BZ lub BO (brak niektórych różnic przejściowych, zły znak różnicy przejściowej, błędy rachunkowe)
Wszystkie e-kursy Wstecz System 24iValue DALEJ
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X