Koszyk: 0

Podatek Odroczony

Teoria:
  • z uwagi na różnice przejściowe między księgową i podatkową wartością składników aktywów i pasywów, należy liczyć podatek odroczony (Art.37 UoR),
  • aktywa z tytułu podatku odroczonego należy aktualizować uwzględniając stopień prawdopodobieństwa wykorzystania ujemnych różnic przejściowych, na których te aktywa zostały wyliczone.

Przykładowe błędy
  • podatek odroczony liczony jest z wykorzystaniem podejścia wynikowego zamiast bilansowego, przez co liczy się go tylko na różnicach czasowych, a nie przejściowych
  • nie są identyfikowane niektóre z różnic przejściowych (np. leasing finansowy, odpisy aktualizujące środki trwałe)
  • aktywa z tytułu podatku odroczonego nie są poddawane analizie prawdopodobieństwa wykorzystania w przyszłości (np. możliwość wykorzystania strat podatkowych)
Wszystkie e-kursy Wstecz System 24iValue DALEJ
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X