Koszyk: 0

Podatek Odroczony

Teoria:
  • aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego rozpoznaje się w każdym przypadku, przy jednoczesnym dokonywaniu - gdy jest to konieczne - odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości (korekty wyceny)
  • odpis aktualizujący należy tworzyć, gdy nie jest w przyszłości prawdopodobna realizacja przynajmniej części ujemnych różnic przejściowych

Przykładowe błędy

  • Uznaniowość w szacowaniu odpisów aktualizujących aktywa z tytułu podatku odroczonego (np. 100% wartości aktywa)
  • lub odwrotnie - mimo dużej niepewności realizacji ujemnych różnic przejściowych nie liczy się odpisu aktualizującego aktywa z tytułu podatku odroczonego
  • przesłanki istotnej niepewność, to np. straty generowane w ostatnich latach lub przewidywane straty na następne kilka lat
Wszystkie e-kursy Wstecz System 24iValue DALEJ
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X