Koszyk: 0

Podatek odroczony

Przykładowa sytuacja:
  • Firma ABC przewiduje straty brutto na najbliższe 3 lata (2020-2022) w wysokości około 1 mln zł rocznie
  • na 2023 i 2024 prognozowany jest zysk brutto w kwocie 0,3 mln zł rocznie
  • na dzień 31.12.2019 rozpoznano aktywa z tytułu podatku odroczonego, w kwocie 380 tys. zł od strat podatkowych z roku 2017 i 2018

Rozwiązanie - jak wyliczyć utratę wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego?
  • Występuje znacząca niepewność realizacji aktywa z tytułu podatku odroczonego, konieczny odpis aktualizacyjny. Możliwe 2 opcje:
  • Opcja 1: odpis na 100% wartości aktywów ze względu na wysoką niepewność => odpis na 380 tys. zł
  • Opcja 2: jeżeli zyski na 2023 i 2024 wysoce prawdopodobne, to zasadna korekta odpisu aktualizującego =>300 tys. zł x 2 x 19% = 114 tys. zł . => odpis w kwocie 266 tys. zł (380 - 114)
Wszystkie e-kursy Wstecz System 24iValue DALEJ
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X