Koszyk: 0

Rachunek przepływów pieniężnych

Kliknij na ramkę filmu instruktażowego z prawej strony, aby zobaczyć jak działa narzędzie, które zmniejsza ryzyko błędu w rachunku przepływów pieniężnych.

Teoria:

  • W zależności od treści przepływów należy je ujmować w działalności finansowej lub inwestycyjnej, a różnica między zmianą środków pieniężnych, a przepływami z tych dwóch rodzajów działalności, to przepływy operacyjne
  • Ustawa o rachunkowości nakazuje, aby w przypadku istotnych różnic pomiędzy zmianami stanu pozycji bilansowych (np. zobowiązania krótkoterminowe) oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych wyjaśniać ich przyczyny w notach do sprawozdania finansowego

Praktyka - przykładowe błędy
  • drobna niewyjaśniona różnica na sumie przepływów pieniężnych, która wynika z dużych błędów "w jedną i w drugą stronę" w poszczególnych rodzajach przepływów pieniężnych (np. 1 zł różnicy na sumie przypływów, a błąd na 1.000.001 zł in plus w działalności operacyjnej i 1.000.000 zł in minus w działalności inwestycyjnej)
  • problem z przypisaniem nierutynowych zdarzeń do właściwej grupy przepływów
  • brak wyjaśnień do istotnych pozycji w rachunku przepływów pieniężnych, które nie wynikają bezpośrednio ze zmian bilansowych

Jeśli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami na te temat kliknij ten link.
Wszystkie e-kursy Wstecz System 24iValue DALEJ
Data publikacji: 2018-09-26 13:33:31
Ceny transferowe - wydatki akcjonariusza
Wydatki akcjonariusza obejmują w szczególności: A. Koszty...
Data publikacji: 2018-09-19 13:31:54
Ceny transferowe - usługi o niskiej wartości dodanej
Usługi o niskiej wartości dodanej obejmują w szczególności: A....
Data publikacji: 2018-09-12 13:30:23
Ceny transferowe - tryb dokonywania korekt zobowiązań...
W celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania dochodów podmiotów...
Data publikacji: 2018-09-05 13:28:43
Ceny transferowe - restrukturyzacja działalności
Organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej badają zgodność warunków...
Data publikacji: 2018-08-29 12:12:29
Ceny transferowe - analiza porównywalności
Określenie dochodu podmiotu powiązanego w drodze oszacowania poprzedza...
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny informacji, za wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, które niezbędne są do rozpoznawania użytkowników, zapamiętywania ustawień, przetrzymywania parametrów sesji, lepszego dopasowania Serwisu do użytkowników. Jeśli zapoznałeś się z tą informacją kliknij Zamknij
X